VVD: marine vrijwaren van bezuiniging

ROTTERDAM, 23 aug. VVD-fractieleider Bolkestein vindt dat bij de voorgenomen bezuinigingen op Defensie de marine in elk geval buiten schot moet blijven. Hij zei dit gisteravond tijdens een discussiebijeenkomst met PvdA-fractieleider Woltgens op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Volgens Bolkestein heeft de huidige situatie in de Golf duidelijk gemaakt dat het hebben van een vloot 'van groot belang' is.

Minister Ter Beek van defensie schreef eind juni in zijn brief met uitgangspunten voor de eind dit jaar te publiceren defensienota dat de komende tien jaar het personeelsbestand bij de marine met een kwart zal worden teruggebracht. Bovendien kondigde Ter Beek aan de functie van de fregatten en hun aantal te willen 'bezien'. PvdA-fractieleider Woltgens vindt het voorbarig om uit de situatie in het Midden-Oosten nu al conclusies te trekken voor de bezuinigingen op Defensie. Hij vindt dat de vraag op welke onderdelen moet worden bespaard in nauw overleg moet worden bekeken met de NAVO-partners.

Bolkestein zei gisteren verder nog dat hij graag samen met de PvdA kritisch wil kijken naar de extra kosten die de zuilenstructuur in het onderwijs met zich meebrengt. Volgens hem leidt het verzuilde onderwijssysteem in sommige gevallen tot onnodige extra kosten. Woltgens gaf te kennen voorstellen van VVD-zijde om deze situatie te veranderen met belangstelling tegemoet te zien.