Vrachtwagenfabrikant DAF lijdt ruim 32 miljoen verlies

EINDHOVEN, 23 aug. DAF NV in Eindhoven heeft over de eerst helft van dit jaar een verlies geleden van 32,1 miljoen gulden. Daarmee valt het halfjaarresultaat van de vrachtwagenfabrikant nog iets slechter uit dan de in mei geraamde 20 tot 30 miljoen.

De omzet daalde van 2,4 miljard gulden naar 2,1 miljard. Het bedrijfsresultaat als percentage daarvan daalde van 4,1 in de eerste helft van vorig jaar tot min 0,4 nu. De kasstroom bedroeg het eerste halfjaar van 1990 42 miljoen gulden; vorig jaar 150 miljoen. De investeringen namen af van 113 miljoen tot 78 miljoen.

Oorzaak van de slechte cijfers is met name de beroerde economische situatie in het Verenigd Koninkrijk, de belangrijkste markt voor DAF. De onderneming is daar, na de overneming van Leyland in 1987, met een marktaandeel van zo'n 40 procent verreweg de grootste leverancier van bestel- en vrachtwagens. De val van het pond (nu 3,14 gulden, vorig jaar 3,50) en een afname van de Britse vraag met 30 procent treffen DAF dus hard.

Volgens DAF-voorzitter ir. A. van der Padt zullen inmiddels getroffen maatregelen ter bevordering van de verkoop en besparing op kosten toch nog resulteren in een kleine nettowinst. Het bestuur wilde gisteren in een toelichting op de jaarcijfers niet zeggen of over 1990 dividend zal worden uitgekeerd.

DAF NV boekte over de eerste helft van 1989 74,5 miljoen winst en over het gehele jaar 171,1 miljoen. Voor dit jaar werd al rekening gehouden met een lagere winst, omdat de Britse markt eind 1989 duidelijk verzwakte. In Groot-Brittannie voerde DAF in januari werktijddverkorting in.

De problemen bleken echter zo ernstig dat DAF in mei inderhaast een persbijeenkomst belegde waarop een fors verlies over de eerste helft van dit jaar werd aangekondigd. Dat het verlies nog iets groter uitpakt dan toen geraamd, komt doordat de afzetprognose voor de Britse markt (57.000 vracht- en bestelwagens) inmiddels is bijgesteld tot 50.000 eenheden. Ook in de Nederlandse vrachtwagenfabrieken werd in de loop van dit jaar korter gewerkt.

Volgens het DAF-bestuur is die produktievermindering bijna voldoende geweest om de voorraden tot een dragelijk niveau terug te brengen. In de tweede helft van dit jaar zal nog 'een kleine bijsturing' nodig zijn, die DAF begroot op anderhalf tot twee procent werktijdverkorting. De afzet zal dit jaar ongeveer evenveel eenheden bedragen als de ruim 58.000 van vorig jaar, de omzet zal andermaal de 5 miljard passeren. In de eerste helft van 1990 leverde DAF bijna 10.400 bestelauto's af tegenover 10.000 een jaar eerder. De markt voor deze voertuigen was, aldus DAF, stabiel. De vrachtwagenverkoop daalde van 16.200 tot 13.500 op een 2,5 procent gekrompen markt. Van der Padt hield gisteren ondanks zijn slechte cijfers vol dat de onderliggende trend voor vrachtwagenfabrikanten gunstig is. Over eventuele effecten van de Golfcrisis kon hij niets zeggen, maar de structurele ontwikkelingen op de Westeuropese markt (uniforme EG-markt, Duitse eenwording) zijn volgens hem goed voor het wegvervoer en daarmee voor DAF. C. G. Baan, vice-voorzitter van DAF, wees erop dat het bedrijf ook in het voorbije halfjaar aandeel op zijn belangrijkste markten voor vrachtwagens (boven 3,5 ton totaalgewicht) kon winnen: in het VK, Nederland, Frankrijk en Spanje.

Op de totale Westeuropese markt nam DAF's aandeel in zware vrachtwagens niettemin af van 8,8 tot 8,4 procent. Op de sterk groeiende Duitse markt, waar DAF weinig voorstelt, raakte het bedrijf verder achter. Mede om het relatieve belang van de Britse markt te verminderen streeft de onderneming nu naar versterking van zijn positie in Duitsland. Het aantal dealers in de Bondsrepubliek is dit jaar meer dan verdubbeld tot zestig, terwijl ook met 38 ondernemers in Oost-Duitsland dealercontracten zijn gesloten.