Reservisten zijn opvolgers van vroegere'minutemen'

WASHINGTON, 23 aug. Het oproepen en inzetten van reservisten in het Amerikaanse leger gaat terug tot de koloniale tijd. Al voor de revolutie van 1776 bestonden de zogenoemde minutemen burgers die a la minute in dienst konden worden geroepen. Sindsdien is de verdediging van de Verenigde Staten gebaseerd geweest op het concept van de snelle transformatie van burgers in militairen. Op het ogenblik wordt zeventig procent van de behoefte aan medische zorg, inlichtingenwerk en logistieke steun verzorgd door reservisten. Reservisten er zijn er 1,7 miljoen kunnen binnen 24 uur worden opgeroepen zich voor actieve dienst te melden; ze worden geacht permanent een tas met persoonlijke spullen klaar te hebben staan. Sinds de oorlog hebben Amerikaanse presidenten elf keer een beroep gedaan op reservisten. De beslissing van president Bush 40.000 reservisten op te roepen in verband met de Golfoorlog is de eerste van die aard sinds 1968, toen de Noordvietnamezen hun Tet-offensief ontketenden. Voor die tijd zijn reservisten opgeroepen tijdens crises en conflicten als die om Berlijn in 1961 en 1962, Cuba (1962) en Korea (1950-1953). Tijdens de Koreaanse oorlog werden meer dan een miljoen reservisten opgeroepen.

Ook bij binnenlandse conflicten hebben reservisten dienst gedaan, zoals bij de rassenrellen van Little Rock in Arkansas in 1958 en 1958, die van Oxford (Mississippi) in 1962, die van Tuscaloosa (Alabama) in 1963 en die van Selma (Alabama) in 1965. Ook tijdens de grote poststaking van 1970 werden reservisten opgeroepen. (AFP, Reuter)