Mariniers moeten van schip VS af

DEN HAAG, 23 aug. Drie Nederlandse mariniers aan boord van Amerikaanse schepen onderweg naar de Golf hebben van Defensie opdracht gekregen in Spaanse havens van boord te gaan en terug te keren naar de Verenigde Staten.

De twee officieren en een onderofficier, die deelnemen aan een trainingsprogramma, worden teruggeroepen omdat de dreiging in de Golf-regio volgens een woordvoerder van de marine-voorlichtingsdienst de laatste dagen is toegenomen. Een vierde Nederlandse officier verblijft nog in de Verenigde Staten.

Tien dagen geleden stemde Defensie in met het Amerikaanse verzoek, gedaan volgens een standaardprocedure, of de mariniers aan boord konden blijven. Dinsdag vond minister Ter Beek het risico echter te groot worden, temeer omdat Amerikaanse schepen in het Golf-gebied een andere opdracht hebben dan Nederlandse schepen. President Bush meent dat op grond van een oproep van de emir van Koeweit geweld mag worden gebruikt om het VN-handelsembargo door te voeren. Nederland staat voorlopig alleen geweld toe uit zelfverdediging.