Kritiek op V en D om publikatie van omzetranglijst

ROTTERDAM, 23 aug. De ondernemingsraad van Vroom en Dreesmann is boos op de directie omdat de produktgroep Elektronica van het warenhuisconcern tegen de afspraken in namen heeft bekendgemaakt van V en D-werknemers die veel omzet maken en van personeel dat minder goed verkoopt.

In een brief aan V en D-topman Kessels heeft de ondernemingsraad blijk gegeven van zijn ontstemming over deze 'persoonlijke omzetregistratie'. 'De groepsondernemingsraad heeft nooit met de groepsdirectie afgesproken dat persoonlijke omzetregistratie zou inhouden dat een ieder in de onderneming kennis zou kunnen nemen van de goede of slechte prestaties van collega's. De ondernemingsraad verwacht van de directie dat zij soortgelijke publikaties in de toekomst uitsluit', aldus een woordvoerder van de ondernemingsraad in de jongste editie van het personeelsbad V en D Bulletin.

De directie heeft inmiddels laten weten dat voortaan alleen de namen van de best scorende medewerkers zullen worden gepubliceerd. 'Het noemen van namen van slecht scorende medewerkers is blijkbaar een te directe benadering met een averechtse uitwerking', aldus de warenhuisleiding.

Onder het motto 'Durf je nek uit te steken' probeert het warenhuis met allerlei stimulerende publikaties het eigen personeel extra te motiveren. V en D is bezig aan een ingrijpende herstructurering om uit de verliezen te komen.