Gemeenteraad van Amsterdam akkoord met houden referenda

AMSTERDAM, 23 aug. De Amsterdamse gemeenteraad heeft gisteren, op CDA, Centrumpartij '86 en Centrumdemocraten na, ingestemd met de voordracht van B en W bij wijze van proef twee volksraadplegingen te organiseren. Het eerste referendum, waarvoor het onderwerp dit najaar door de gemeenteraad moet worden vastgesteld, zal tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart 1991 worden gehouden.

In april 1989 maakte een dergelijk voorstel van R. van Duijn (Groen Amsterdam) en de toenmalige wethouder bestuurlijke organisatie W. Etty nog geen kans. Na de vooral voor de PvdA desastreus verlopen gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar liggen de verhoudingen anders. Het proefreferendum maakt deel uit van de voorstellen van de commissie Bestuurlijke Vernieuwing, die na de verkiezingen werd ingesteld om het geschokte vertrouwen tussen burgers en politiek bestuur te herstellen.

Het raadsdebat ging gisteren vooral over de vraag welke waarde de uitkomst van een volksraadpleging moet hebben. De raadsmeerderheid meende dat deze zwaar moet wegen, ook als dat tegen het eigen standpunt van een partij ingaat.

Het CDA stemde tegen omdat het de huidige plannen ziet als 'slagroomtoefje' op de voorstellen van de commissie Bestuurlijke Vernieuwing. 'Onze analyse van de politieke malaise leidt maar tot een conclusie: deze raad moet het beter doen. De politieke partijen horen hun leven te beteren', aldus fractievoorzitter V. Bruins Slot.

Extreem-rechts ziet niets in volksraadplegingen, omdat daarbij ook buitenlanders hun stem mogen uitbrengen.