Fiscus jaagt op creatieve garagehouder

ROTTERDAM, 23 aug. De belastingdienst claimt miljoenen van het automodificatiebedrijf Waterman uit Doetinchem omdat het op grote schaal bedrijfswagens ombouwt tot personenauto's zonder bijzondere verbruikersbelasting (BVB) te betalen. Waterman meent geen BVB te hoeven afdragen en heeft de fiscus tot nog toe met allerlei juridische procedures buiten de deur weten te houden. In een poging toch belastinggeld te innen is de fiscus nu maar begonnen ook auto-eigenaren aan te spreken die hun wagens bij Waterman laten ombouwen.

Het ministerie van financien neemt de zaak hoog op en waarschuwt iedereen die informatie inwint over Waterman. Volgens het departement is Waterman het eerste bedrijf dat op grote schaal bedrijfsauto's ombouwt tot personenauto's zonder BVB te betalen. Het ministerie is inmiddels wel een ander bedrijf op het spoor dat soortgelijke ombouw-activiteiten ontplooit. Waterman is eigendom van M. P. G. Lusing uit Huissen. Het eenmanszaakje bouwt vanaf oktober 1988 bedrijfswagens om tot personenauto's. Lusing adverteert landelijk in onder meer het dagblad de Telegraaf en het ANWB-tijdschrift De Kampioen. ('Eindelijk een achterbank, grijs kenteken wordt geel, inbouw verhoogt waarde van uw auto. De inbouwer is aansprakelijk voor eventuele BVB. U NOOIT!!!'). Lusing heeft op deze manier al vele honderden auto's verbouwd. Voor de ombouw van een Peugot 205 vraagt hij zo'n 1300 gulden. ('Komt U maar met U auto langs, het is klaar terwijl u wacht.')Volgens het ministerie van financien is Waterman in alle gevallen BVB verschuldigd omdat de wet voorschrijft dat de fabrikanten van personenauto's de BVB moeten betalen. Deze belasting kan oplopen tot ruim 25 procent van de nieuwbouwwaarde van de auto. Volgens de meest recente openbare gegevens had Waterman tot maart van dit jaar een belastingschuld van ruim 3,5 miljoen gulden (inclusief strafheffing). Bronnnen binnen de belastingdienst menen dat dit bedrag het komende jaar kan oplopen tot zeven miljoen, indien Waterman geen halt kan worden toegeroepen.

Lusing meent dat hij geen BVB verschuldigd is omdat hij niet als fabrikant van personenauto's kan worden aangemerkt. Lusings advocaat, mr. A. H. J. Cornelissen, legt uit: 'Lusing hoeft slechts enkele handelingen te doen (om de achterbank te monteren, red). Lusing ziet zichzelf dan ook niet als fabrikant, want de auto was al personenauto'.

Vraag is dan natuurlijk hoe de auto's die Lusing van een achterbank voorziet ooit de status van bedrijfsauto hebben kunnen krijgen. 'Ja, er worden wel fouten gemaakt, maar niet door Lusing', aldus advocaat Cornelissen. Toen de fiscus in maart van het vorig jaar bij Waterman op de stoep stond voor de eerste naheffing over alle tot dan toe omgebouwde auto's, stapte directeur Lusing onmiddellijk naar de Belastingkamer van het Gerechtshof in Arnhem.

De rechter doet pas volgend jaar uitspraak. Als cassatie volgt, kan de zaak nog eens jaren duren. Intussen kan Lusing tot grote ergernis van de belastingdienst zijn lucratieve handel ongestoord voortzetten.

De fiscus probeerde daarom via andere wegen Lusing een halt toe te roepen, legde beslag op Waterman en wilde het bedrijfje vervolgens met inboedel en al verkopen (executeren). De totale getaxeerde waarde van Waterman is overigens niet meer dan 6.000 gulden, maar door te executeren zou de fiscus het Waterman onmogelijk maken om door te blijven werken. Hier wist Lusing wel raad mee. Hij bood de fiscus 10.000 gulden als zekerheid (4.000 gulden meer dan de waarde van het bedrijf waar de fiscus beslag op wilde leggen). Toen de fiscus (als pressiemiddel) toch wilde executeren, stapte Lusing opnieuw naar de rechter. De rechtbank in Arnhem stelde Lusing op 26 maart van dit jaar in het gelijk: de belastingdienst mag de executie niet als pressiemiddel gebruiken. Waterman kon dus ongestoord zijn werkzaamheden voortzetten. De fiscus bleef niets anders over dan in hoger beroep te gaan en moet nu met groeiende ergernis zien hoe Waterman aan de omstreden ombouwwerkzaamheden blijft verdienen.

Mocht de fiscus uiteindelijk van Waterman winnen, dan kan hij nog heel wat problemen krijgen om die miljoenen van Lusing te incasseren. De fiscus heeft van Lusing tot nog toe immers niet meer dan 10.000 gulden en een beslag op een bedrijfje dat niet meer dan 6.000 waard is. Dat Financien nu begonnen is ook de opdrachtgevers aan te spreken die hun auto bij Waterman laten ombouwen, rechtvaardigt het departement door te wijzen op een uitspraak van het gerechtshof in Arnhem dat in augustus 1989 bepaalde dat de fiscus ook de BVB kan incasseren bij de gebruiker.

Lusing biedt zijn klanten die door de fiscus worden vervolgd omdat ze BVB zouden moeten betalen juridische bijstand aan, zo laat hij weten. Advocaat Cornelissen heeft echter nog geen klant van Waterman aan de deur gehad.

    • Aertjan Grotenhuis
    • Geert van Asbeck