Elektriciteit van DDR in handen West-Duitsland

BERLIJN, 23 aug. De omstreden overname van de Oostduitse elektriciteitsvoorziening door de drie grootste elektriciteitsbedrijven van de Bondsrepubliek is een feit.

Het contract is gisteren in Oost-Berlijn getekend, nadat de 'Treuhand' (de trust die de DDR-staatsbedrijven beheert) en het Westduitse kartelbureau, de overheidsinstantie die ongewenste kartelvorming moet tegengaan, hun verzet tegen de overname hadden opgegeven. De RWE, PreussenElektra en Bayernwerk moeten in de thans ontworpen regeling veertig procent van de aandelen van de nieuwe DDR-elektriciteitsmaatschappij overlaten aan kleinere Westduitse en buitenlandse aandeelhouders. Daaronder zal vermoedelijk het Franse bedrijf EDF zijn.

In hun oorspronkelijk aanbod hadden de drie Westduitse bedrijven beloofd de Oostduitse elektriciteitsvoorziening binnen een jaar in overeenstemming te brengen met de in West-Duitsland geldende milieuregels.

In de nieuwe versie zal dit wat langer duren. De elektriciteitsvoorziening in Oost-Duitsland berust nu nog voornamelijk op milieu-onvriendelijke, met bruinkool gestookte centrales en ondeugdelijke en deels gesloten kerncentrales.

De drie Westduitse elektriciteitsbedrijven zullen meteen al 1,9 miljard D-mark uittrekken voor modernisering en het tegengaan van de milieuverontreiniging van de centrales.

Volgens de DDR-minister van energie, Karl Steinberg, zullen de komende jaren 10 tot 12 miljard D-mark worden geinvesteerd in de centrales, 5 tot 8 miljard D-mark in de elektriciteistdistributie en 15 tot 20 miljard D-mark in verdere herstructurering van de Oostduitse elektriciteitsvoorziening.

Hij schat dat de bruinkoolcentrales omstreeks l996 zijn gesaneerd dan wel gesloten.

De Oostduitse regering streeft er naar de elektriciteitstarieven vanaf begin 1991 op Westduits niveau te brengen. Dat betekent een verdrievouding van de tarieven die nu nog volop worden gesubsidieerd, wat de Oostduitse consument niet aanzet tot het zuinig omspringen met energie. De nieuwe topman van de'Treuhand', Detlev Rohwedder, die deze week de onverwachts opgestapte Gohlke opvolgde, wil de verhuur van de DDR-Interhotels aan de Westduitse Steinberger-groep ongedaan maken. Volgens hem is de huurprijs te laag en schiet de 'Treuhand' er een miljard D-mark bij in. Rohwedder hoopt dat de Steinberger-groep bereid is tot een compromis. Inmiddels is de topman van de Interhotels, die bij de onderhandelingen over het huurcontract was betrokken, door de 'Treuhand' ontslagen. (DPA)