Duitse eenwording op 3 oktober

BERLIJN, 23 aug. De DDR houdt op 3 oktober op te bestaan en zal vanaf dat moment deel uitmaken van de Bondsrepubliek. Daartoe heeft het parlement van de DDR, de Volkskammer, vanochtend vroeg met grote meerderheid besloten.

Na een stormachtig debat, waarin de verschillende fracties ten minste vier verschillende data hadden voorgesteld voor de toetreding tot de Bondsrepubliek, wisten de fracties van CDU, CSU, SPD en FDP overeenstemming te bereiken over een motie waarin de 'toetreding tot het geldingsgebied van de grondwet van de Bondsrepubliek' per 3 oktober wordt afgekondigd. Voor de motie stemden 294 van de 400 afgevaardigden, 27 meer dan minimaal noodzakelijk. De tekst van de motie stelt voorop dat per 3 oktober de onderhandelingen over een verenigingsverdrag moeten zijn afgesloten, de uitkomst van de twee-plus-vier-onderhandelingen met de geallieerde bezettingsmachten tot resultaat moeten hebben geleid en dat de wettelijke voorwaarden moeten zijn geschapen voor de invoering van bondsstaten op het voormalige grondgebied van de DDR. Een voorstel van de DSU om staande de vergadering een eind te maken aan het bestaan van de DDR, kreeg maar weinig stemmen. Hetzelfde gold voor een voorstel van de zojuist uit de regeringscoalitie getreden SPD om per 14 september een eind te maken aan het bestaan van de DDR. De Westduitse bondskanselier Kohl zou vanmiddag in de Bondsdag een regeringsverklaring afleggen naar aanleiding van de beslissing van de Volkskammer.

/ Een waardige begrafenis van de DDRIn zijn middagvergadering had de Volkskammer met tweederde van de stemmen goedkeuring gehecht aan het 'verkiezingsverdrag' tussen DDR en Bondsrepubliek, waardoor op 2 december in het verenigd Duitsland parlememtsverkiezingen met een kiesdrempel van vijf procent zullen plaatsvinden. Een eerdere poging tot ratificering van dit verdrag was op 8 augustus mislukt, omdat bij de nachtelijke stemming teveel voorstanders van het verdrag hun bed al hadden opgezocht.

Het was premier Lothar de Maiziere die gisteravond voorstelde om een definitieve datum vast te stellen voor de opheffing van de DDR, teneinde een einde te maken aan de eindeloze debatten over die datum en de daaruit voortvloeiende onzekerheid over de toekomst van het land. Zijn eigen voorstel, de opheffing van de DDR per 14 oktober te voltrekken, zag de premier echter ondergraven door een compromisvoorstel van zijn eigen partij, de CDU, voor 3 oktober.