College: meer toediening Aids-remmer

ROTTERDAM, 23 aug. Het AIDS-remmende middel zidovudine (AZT) is door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen geregistreerd voor toediening aan mensen die wel met het AIDS-virus besmet zijn maar de ziekte nog niet hebben. Seropositieven die AZT gebruiken krijgen minder snel AIDS. Tot nu toe was AZT alleen toegelaten voor mensen met AIDS of met AIDS-gerelateerde ziekten. Het aantal seropositieven in Nederland wordt geschat op enkele tienduizenden.

De ziekenfondsen vergoeden het vrij dure medicijn nog niet voor de nieuwe toepassing. De Ziekenfondsraad zal er eind september over vergaderen waarna de staatssecretaris moet beslissen. De nieuwe registratie houdt in dat seropositieven met minder dan 500 T4-cellen per milliliter bloed, een maat voor de afnemende activiteit van hun afweersysteem, AZT voorgeschreven kunnen krijgen.

De aan het Amsterdamse Academisch Medisch Centrum verbonden AIDS-specialist dr. S. A. Danner vindt dat een te ruime indicatie:'De experts zijn niet van plan de verruimde indicatie zonder meer over te nemen. Er zijn mensen die jarenlang net iets minder dan 500 T4-cellen hebben maar absoluut nog niet ziek zijn. Pas als het aantal cellen elke maand afneemt of als er geringe klachten zijn, zijn we geneigd AZT te geven.' Zijn collega dr. J. M. A. Lange wijst op de onzekerheid over de uiteindelijke levenswinst en op het gevaar dat seropositieven anderen met AZT-resistente virusstammen kunnen besmetten. Lange: 'En dat terwijl je er maar een paar gevallen van AIDS mee voorkomt.'