Ziekte van Weil Friesland wellicht modderkoorts

NOORDWOLDE, 22 aug. Het aantal mensen met ziekteverschijnselen na zwemmen in de Spokeplas bij het Friese Noordwolde is gisteren verder gestegen tot 96. Waarschijnlijk hebben de patienten niet de ziekte van Weil. Hun klachten komen niet voldoende overeen met de verschijnselen die duiden op de ziekte van Weil. Rond de plas zijn inmiddels kolonies muizen aangetroffen. Die zijn vaak dragers van een bacterie die modderkoorts veroorzaakt, een lichte infectieziekte. De bacterien die de ziekte van Weil veroorzaken worden door ratten overgebracht. Die zijn rond de Spokeplas niet gevonden. Het bacteriologisch onderzoek naar de ziekteverwekker is nog niet afgerond. De provincie Flevoland heeft gisteren een zwemverbod ingesteld voor een gedeelte van het Weerwater bij Almere. Dit omdat een zwemmer verschijnselen vertoont die sterk doen denken aan de ziekte van Weil.