Weekstaat der Nederlandsche Bank; Nieuwe tweedaagsebelening

AMSTERDAM, 22 aug. Vanmorgen steunde De Nederlandsche Bank de geldmarkt met een nieuwe tweedaagse speciale belening ter grootte van fl.3,3 miljard. Het tarief op de belening bleef gehandhaafd op 8 procent. De nieuwe belening vervangt de vierdaagse faciliteit van fl.1,9 miljard. Met de kortere looptijd verschaft De Nederlandsche Bank zich de mogelijkheid snel te reageren in deze tijden van onzekerheid.

Vandaag is tevens een nieuwe twaalfdaagse kasreserve ter grootte van fl.5,5 miljard van kracht geworden. De nieuwe kasreserve roomt de verruimende overheidsbetalingen af, die vanaf vandaag de markt instromen. Het betreft onder andere uitkeringen uit het gemeentefonds, studiefinanciering en subsidies voor het onderwijs.

De banken hebben de afgelopen verslagperiode de een procent ontsparing op het contingent niet kunnen inlopen. Afgelopen maandag was 28 procent van de periode verstreken, terwijl het verbruik 29 procent bedroeg. De belangrijkste reden hiervoor was dat de speciale belening geheel werd gecompenseerd door een kasreserve van dezelfde omvang. Dit komt in de weekstaat tot uiting.

De tekorten op de geldmarkt zullen in de loop van de week verder afnemen tot ongeveer vijf miljard gulden.

Na de lopende beleningsperiode zal derhalve kunnen worden volstaan met een kleinere speciale belening van ongeveer fl.

1 miljard. De crisis in het Midden-Oosten had de afgelopen week meer invloed op de kapitaalmarkten dan op de geldmarkten. In ons land noteerden de tarieven voor de kortere perioden op de geldmarkt nagenoeg onveranderd, terwijl in het langere segment enige opwaartse druk ontstond. Jaarsgeld bewoog zich richting negen procent. De tarieven voor de langere termijnen liepen op, omdat de aanhoudend hogere olieprijs leidt tot hogere inflatieverwachtingen.

Naarmate deze situatie voortduurt, wordt de kans groter dat de centrale banken in West-Europa en Japan de inflatiedreiging te lijf zullen gaan met een discontoverhoging.

Bron: NMB Bank