Wang ontvangt reuzenorder

BOSTON, 22 aug. Het Amerikaanse computerconcern Wang, dat al meer dan een jaar wordt geplaagd door zware verliezen, heeft een reuzenorder ontvangen van het State Department, het ministerie van buitenlandse zaken in Washington. Wang zal gedurende de komende vijf jaar computers en software leveren voor een totaal bedrag van 841 miljoen dollar.

Vorig jaar nog maakte Wang een verlies van 715 miljoen dollar en moest het 8.000 banen schrappen. Vorige maand kondigde Wang aan dat nog eens 1.000 banen moesten verdwijnen. Net als andere computerfabrikanten is Wang getroffen door de inzakkende markt voor middelgrote computers, waarop het te lang heeft gewed.

Behalve aan het State Department zal Wang in aanmerking komen voor de verkoop van computers aan andere overheidsinstellingen, zoals het ministerie van landbouw.

Vorig jaar ontsloeg stichter An Wang zijn zoon als president van het computerconcern nadat deze het concern naar de verdoemenis dreigde te helpen. Opvolger Richard W. Miller, die ook wordt genoemd als de opvolger van de dit jaar overleden voorzitter An Wang, verkocht een aantal fabrieken om de bankschuld te verminderen en bracht de totale werkgelegenheid bij het bedrijf terug van 28.000 tot zo'n 19.500 man. (AP)