Uitspraak: Roemeense asielzoekers niet vrij

ROTTERDAM, 22 aug. De raadkamer van de arrondissementsrechtbank in Assen heeft het verzoek van drie Roemeense asielzoekers tot onmiddellijke invrijheidstelling afgewezen.

De drie moeten nu tot 6 september in het huis van bewaring in Zwolle wachten op de behandeling van een kort geding tegen de afwijzing van het asielverzoek. Op 10 augustus kwamen de drie jongens, alle 18 jaar, in Nederland aan en vroegen in Eindhoven asiel aan. Ze werden overgebracht naar een opvangcentrum in Drenthe waar ze onmiddellijk werden gehoord door contactambtenaren van het ministerie van justitie. Na overleg met Den Haag werden de asielverzoeken afgewezen en konden de jongens kiezen tussen in de cel wachten op de behandeling van de beroepsprocedure of onmiddellijk het land verlaten.

Ze kozen voor de cel en gingen tegen de inbewaringstelling bij de raadkamer in beroep. Tegen de beslissing van de raadkamer is beroep mogelijk en volgens raadsman R. Bosma van de drie Roemenen zullen zijn clienten van deze mogelijkheid gebruik maken.

De raadkamer oordeelde gisteren dat er geen termen aanwezig zijn om op grond van artikel 26 van de Vreemdelingenwet en artikel 82 en 83 van het Vreemdelingenbesluit inbewaringstelling te verbieden. Deze artikelen regelen de inbewaringstelling van vreemdelingen in het geval van aantasting van de openbare orde of de nationale veiligheid. 'Wij hebben de indruk dat de raadkamer in Assen enkel en alleen op grond van globale groepskenmerken tot een beslissing is gekomen. Daar is de wet niet voor bedoeld. De wet schrijft voor dat in elk individueel geval moet worden nagegaan of inbewaringstelling noodzakelijk is', zo zegt A. Voets van de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland (VVN). Hij zegt sterk de indruk te hebben dat de raadkamer zich heeft geschikt naar het nieuwe afschrikkingsbeleid van het ministerie van justitie waarbij asielzoekers binnen 24 uur een beslissing krijgen en onmiddellijk het land moeten verlaten. Voets meent wel dat het nieuwe beleid van justitie in strijd is met uitlatingen van staatssecretaris Kosto van justitie die bij de installatie van de commissie-Mulder heeft gezegd dat het beleid niet zou worden gewijzigd alvorens de commissie advies heeft uitgebracht. De commissie-Mulder onderzoekt mogelijkheden om tot een verkorte procedure van asielaanvragen te komen en zal in november rapporteren.