Pakhoed grijpt zijn kans

Het luxe-probleem van Pakhoed is dat olietanks niet verouderen. Pakhoed heeft er wel 600 miljoen op afgeschreven, maar ze blijven goed. Dus resteert een forse stroom kasgeld om leuke dingen mee te doen.

Pakhoed zelf heeft dat vorig jaar erkend en de methodiek van afschrijven aangepast. Daarvoor ging Pakhoed uit van een levensduur van de tanks van 20 jaar, nu rekent het bedrijf 40 jaar.

Maar wie een geheugen heeft als een olietank wordt wat zenuwachtig als Pakhoed zegt iets te willen ondernemen dat een tegenwicht biedt tegen de conjunctuurgevoeligheid van de olie-opslag. Dat argument werd immers jaren geleden ook gehanteerd om met weinig succes eerst in het onroerend goed en daarna in de luchtvracht te stappen.

Die activiteiten zijn beeindigd toen de koers van Pakhoed onder de 60 gulden stond en sindsdien heeft Pakhoed met de overneming van rederij Broere en andere uitbreidingen in de chemie een grote klap gemaakt en staat de koers boven de 200 gulden. Nu heeft Pakhoed behalve zijn kasstroom dan ook nog aandelen als betaalmiddel en waarom dan niet Furness overgenomen. Voor iets meer dan 50 miljoen in contanten, kan Pakhoed zich aan Furness dat nog zo'n 10 miljoen compensabel verlies inbrengt geen buil vallen.

Het bod is geen 'knock-out bid' en Furness heeft in het verre verleden (toen de koers 30 gulden was) wel andere belangstellenden getrokken. Anders dan bij Verkade of Audet, waar oppositie van aandeelhouders succes had, heeft Furness geen goed verhandelbare verborgen schoonheden als merken of een distributienet. Furness betaalt pas twee jaar weer dividend en het is een bedrijf waarin geinvesteerd moet worden, wil het echt kunnen groeien.

Beloning

Als een onderneming vrijwillig zijn zelfstandigheid prijs geeft, leert een blik in de kleine lettertjes van het jaarverslag hoeveel pijn dat werkelijk doet. De bezoldiging van de drie leden van de directie van Pakhoed kostte de vennootschap (inclusief pensioenlasten) vorig jaar 2.644.000 gulden, oftewel gemiddeld 881.000 gulden per man. Furness betaalde zijn twee bestuurders 1.096.000, of gemiddeld 548.000 gulden per man. Voorzitter Westdijk van Furness wordt voorgedragen voor benoeming in de directie van Pakhoed. Volgens een ruwe schatting gaat hij er dan zestig procent in salaris op vooruit.

Netjes

Maar van Pakhoed kunnen de banken leren hoe het hoort. Omdat het bod op Furness in aandelen luidt, heeft Pakhoed netjes de publikatie van de halfjaarcijfers een weekje vervroegd. Dat is hard werken, maar onontbeerlijke informatie willen aandeelhouders Furness een verantwoord oordeel kunnen vormen.

Furness zelf toont minder achting voor zijn aandeelhouders en komt pas op 1 september met zijn cijfers. Maar ABN en Amro spannen de kroon. Die kenden hun halfjaarresultaten al drie weken geleden in voorgaande jaren werden de cijfers al eind juli bekendgemaakt , maar hebben publikatie daarvan dit jaar uitgesteld tot twee weken na de inschrijvingstermijn op het bod van ABN Amro Holding, die ook nog geen cijfers gaf.

Misschien zijn het de resultaten zelf die ondernemers stimuleren. Pakhoed's winst steeg nog meer dan de prognose. Furness boekt een goede maar niet buitengewone winststijging en de banken hebben het moeilijk.