NIB

De Nationale Investeringsbank (NIB) heeft een goed eerste halfjaar achter de rug. De nettowinst bedroeg fl.45,1 miljoen. Dat is bijna 60 procent van de winst over heel 1989, die fl.76,6 miljoen bedroeg. De winst over de eerste helft van 1989 beliep fl.50,5 miljoen, maar hierin zat de winst op de verkoop van het belang in Van Nelle verwerkt. De directie handhaaft de verwachting dat geheel 1990 een verdere toeneming van de nettowinst zal laten zien.

Het balanstotaal is sinds eind vorig jaar gegroeid van fl.7678 miljoen naar fl.8449 miljoen. Een belangrijk deel van de stijging is veroorzaakt door de groei van de kredietverlening. De kredietportefuille nam met 11 procent toe. Ook het interestresultaat vertoonde ondanks alle renteproblemen van de afgelopen maanden een forse stijging van fl.52,9 miljoen naar fl.57,2 miljoen.

De toevoeging aan de stroppenpot (VAR) werd ten opzichte van de eerste helft van 1989 verlaagd van fl.16,5 miljoen tot fl.15 miljoen. De toevoeging over heel 1989 bedroeg fl.30 miljoen.