Multihouse

De winst voor belastingen van het automatiseringsbedrijf Multihouse te Gouda bedroeg in de eerste helft van dit jaar fl.700.000 tegen een verlies van fl.4,3 miljoen in de eerste helft van 1989. Recente overnemingen hebben geen noemenswaardige invloed op de resultaten gehad.

De omzet van Multihouse steeg in het eerste halfjaar ruim 11 procent tot fl.66 miljoen. De procentuele stijging van de omzet was nagenoeg gelijk voor apparatuur, programmatuur en dienstverlening. De brutomarge op apparatuur steeg.

Activering van investeringen in programmatuur heeft de laatste jaren geleid tot een daling van de afschrijvingen tot fl.4,7 miljoen. De kasstroom bedroeg fl.5,4 miljoen tegen fl.2,5 miljoen in dezelfde periode van 1989.