Kabinet wil bezuiniging op renovatie in steden

DEN HAAG, 22 aug. Het kabinet is van plan in 1991 62,1 miljoen gulden te bezuinigen op de stadsvernieuwing. Dit valt op te maken uit een brief die een aantal steden aan staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) heeft gestuurd.

Een woordvoerder van het ministerie wil niets zeggen over de bezuiniging, omdat deze onderdeel is van de begroting die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

De bezuiniging valt uiteen in een korting van 36 miljoen gulden op het Stadsvernieuwingsfonds van het ministerie van volkshuisvesting en 26,1 miljoen gulden als bijdrage van het ministerie van WVC. Uit het Stadsvernieuwingsfonds krijgen de gemeenten rechtstreeks of via de provincie geld dat zij, grotendeels naar eigen inzicht, aan stadsvernieuwing kunnen besteden. De bezuiniging van 36 miljoen beslaat 3 procent van het budget dat voor 1991 (ruim 1,2 miljard) voor het Stadsvernieuwingsfonds in eerdere ramingen was voorzien. De 26,1 miljoen van WVC was bedoeld voor restauratiesubsidies voor monumenten en beeldbepalende panden.

De Zwolse wethouder M. C. Meindertsma heeft namens 23 grotere gemeenten een brief naar Heerma gestuurd, waarin de bezuinigingen onaanvaardbaar worden genoemd. Zij vinden de voorgenomen maatregelen in strijd met de afspraak dat pas in 1992 over de toekomst van het stadsvernieuwingsfonds nadere besluiten zouden worden genomen. Volgens de brief dreigt een einde te komen aan de continuiteit die de stadsvernieuwing sinds 1986 heeft gekenmerkt. Gemeenten die meerjarenplannen hebben en daarvoor verplichtingen zijn aangegaan, zullen in ernstige problemen komen, aldus de 23 gemeenten.

Het ministerie van volkshuisvesting staat voor de taak het komend jaar fors te bezuinigingen. Dat is het gevolg van de afspraken in het kabinet om de departementen in 1991 geen prijscompensatie te geven en om op het bedrag voor subsidies 1 procent te bezuinigen.