Irak bereid met Amerikanen te praten

NICOSIA, 22 aug. Irak heeft gisteren de ontruiming van bezet Iraans gebied voltooid. Dat is in Bagdad bekendgemaakt. De melding werd later gisteren door Iran bevestigd. De ontruiming van de 2.500 vierkante kilometer bezet Iraans gebied begon vrijdag, vlak nadat de Iraakse president, Saddam Hussein, met aanzienlijke concessies aan Iran een definitief eind had gemaakt aan de Iraans-Iraakse oorlog. Irak stemde vorige week in met de Iraanse controle over de oostelijke helft van de grensrivier Shatt-el-Arab en beloofde het bezette Iraanse gebied te ontruimen en de Iraanse krijgsgevangenen vrij te laten. Met die concessies maakt Irak een troepenmacht van naar schatting een kwart miljoen manschappen vrij om in het zuiden te worden ingezet bij een eventuele oorlog. Sinds de wapenstilstand in de Iraans-Iraakse oorlog van 1988 hield Irak in totaal rond 300.000 man in de grensgebieden. De uitwisseling van krijgsgevangenen vordert gestaag. Gisteren kwam een vijfde contingent van duizend Iraanse krijgsgevangenen in Iran aan. In de grensplaats Khosravi ontmoetten gisteren Iraanse en Iraakse vertegenwoordigers elkaar om over een intensivering van de uitwisseling te praten. (AFP, AP)