Groen Links: fregatten moeten onder VN-vlag

DEN HAAG, 22 aug. De Tweede Kamer-fractie van Groen Links is bereid een actieve inzet van de beide Nederlandse fregatten in het Golf-gebied te aanvaarden, op voorwaarde dat dit onder de vlag van de Verenigde Naties gebeurt. Het Kamerlid Willems (afkomstig uit de PSP) voegt aan die mededeling toe, dat de fractie daar 'uiteraard wel enige zorgen over zou hebben, maar onder VN-vlag uiteindelijk... ja'.

Onder deze voorwaarde zou Groen Links ook 'geen principiele bezwaren' hebben tegen een gezamenlijk militair optreden.

Tijdens de bijzondere vergadering van de vaste Kamercommissies van buitenlandse zaken en defensie vorige week maandag was Groen Links de enige die het zenden van de twee fregatten naar de Golf niet steunde. Groen Links achtte het risico van een escalatie daardoor van het conflict te groot.

Willems: 'Ik heb inmiddels uit onze achterban zeer veel steun voor dit standpunt gekregen, in het bijzonder voor de de-escalerende positie die wij willen dat Nederland inneemt. Wij moeten niet achter de Verenigde Staten aanhollen. Ik ben doodsbang dat een gewapend incident tussen Irak en Amerika onbeheersbaar zou worden.' Deelneming van Nederland aan een optreden onder VN-auspicien is in de ogen van Willems nu wel minder aantrekkelijk geworden, nu dit in de praktijk zou neerkomen om een Amerikaans optreden met aanvulling van andere landen. 'Het zou in alle opzichten beter zijn geweest als van het begin af aan als voorwaarde voor onze deelname deze VN-vlag zou zijn gesteld. Ik ben dan ook niet ongelukkig met de koerswijziging van Lubbers naderhand, die dit VN-punt veel krachtiger naar voren heeft gebracht dan minister Van den Broek.' Een optreden onder auspicien van de Westeuropese Unie (WEU), waarmee gisteren in Parijs een begin is gemaakt, is naar het oordeel van Groen Links evenmin een juiste oplossing. 'Wij hebben er grote moeite mee de WEU militaire taken te geven en bovendien is dat een middel om de regel binnen de NAVO te omzeilen om niet buiten het verdragsgebied op te treden', aldus Willems.