FNV dreigt kabinet met hogere looneisen

DEN HAAG, 22 aug. De vakcentrale FNV zal in de komende CAO-onderhandelingen met hogere looneisen komen, als het kabinet geen maatregelen neemt om de inkomensverdeling meer in evenwicht te brengen. Voorzitter J. Stekelenburg heeft dit dreigement gisteren geuit.

De Federatieraad van de FNV, waarin alle bondsvoorzitters zitting hebben, vindt dat het kabinet hoe dan ook de dreigende scheefgroei in de inkomens moet rechttrekken. 'Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het kabinet kiest voor een inkomensontwikkeling waarbij degenen die aan de onderkant zitten toch weer relatief achterblijven bij mensen met hogere inkomens', aldus Stekelenburg. Hij voorziet in dat geval ook problemen bij het bereiken van een centraal akkoord over onder meer een gematigde loonontwikkeling.

Volgens de voorzitter van de FNV zal de denivellering ook gevolgen hebben voor de opstelling van de vakbeweging ten aanzien van de ' brede problematiek': werkloosheidsbestrijding, kwaliteit van collectieve voorzieningen en van de samenleving. 'De bereidheid om die maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen wordt dan erg op de proef gesteld. Het wordt lastig om mensen te blijven motiveren.'

Stekelenburg erkent dat het stellen van hogere looneisen alleen soelaas biedt voor de eigen achterban. 'Dat is toch onze verantwoordelijkheid naar onze leden, voor wie we in de CAO-onderhandelingen optreden. We kunnen het ons niet permitteren die groep in de kou te laten staan.' De positie van de minima staat volgens Stekelenburg toch al onder druk door de invoering van de nominale ziekenfondspremie, voor iedereen gelijke milieuheffingen en mogelijk stijgende energieprijzen.