Films van Warner en RCA voortaan ook op laser discuitgebracht

AMSTERDAM, 22 aug. Warner Home Video en RCA/Columbia gaan de belangrijkste nieuwe films voortaan niet alleen uitbrengen op video maar tegelijkertijd op laser disc, het grotere zusje van de compact disc. Daarmee hopen ze de Europese markt voor laser discs, die sinds de introductie in 1988 maar niet van de grond wil komen, een nieuwe injectie te geven.

Met hetzelfde doel zullen muziekmaatschappijen als Polygram en EMi het aantal muziekprodukties op laser disc sterk uitbreiden.

Woordvoerders van de bedrijven hebben dat vanmorgen gezegd op een persbijeenkomst van de European Laser Disc Association (ELDA). Dat is een monsterverbond van elektronicafabrikanten, amusementsmaatschappijen en platenpersers, opgericht ter ondersteuning van het laser disc-systeem. Leden zijn onder meer: Philips, Sony, Pioneer, Panasonic, Polygram, Bertelsmann-dochter Telemedia, Maxwell Communications, RCA/Columbia en Warner Home Video.

Het laser disc-systeem is gebaseerd op hetzelfde principe als de veel bekendere geluids-compact disc. Informatie ligt digitaal opgeslagen op een schijfje, dat door een laserstraal wordt afgetast. Naast CD's kunnen op het laser disc-systeem drie soorten beeldplaten worden afgespeeld: plaatjes van 12 centimeter doorsnee met videoclips, schijfjes van 20 centimeter doorsnee met concerten of opera's en platen van 30 centimeter doorsnee met speelfilms.

In Japan is het laser disc-systeem, dat in zijn oorspronkelijke vorm beeldplaatspeler werd genoemd en later CD-Video, al jaren een doorslaand succes. Daar zijn inmiddels drie miljoen van die apparaten verkocht en daar komen er dit jaar naar schatting nog eens een miljoen bij. Ook in de Verenigde Staten zal het apparatenpark dit jaar naar verwachting verdubbelen tot 800.000 exemplaren. De opmars van de laser disc in Europa is echter al snel na de introductie gestokt. De Europese verkoop bedroeg tot dusverre 50.000 stuks. Die trage start is voor een deel veroorzaakt door aanloopproblemen bij de produktie van laser discs voor het Europese PAL-tv-systeem. Belangrijker was dat er niet genoeg titels waren. In Japan zijn 9000 titels op laser disc beschikbaar, waarvan de helft wordt gevormd door films. De Amerikaanse markt biedt 5000 titels. Europa bleef steken op 500 titels, waarvan de helft uit muziekprodukties bestaat.

Volgens R. van Eck, algemeen secretaris van de ELDA, komt die Europese achterstand voort uit terughoudendheid van de filmmaatschappijen. Ze voelden er weinig voor te investeren in een gefragmenteerde markt, waar elk taalgebied zijn eigen aanpak vergt. Duitsland wil nagesynchroniseerde films, Nederland vraagt ondertiteling.

Met de steun van Warner Home Video en RCA/Columbia kan die impasse volgens Van Eck worden doorbroken. Hij verwacht dat het aantal films dat in Europa maandelijks op laser disc wordt uitgebracht zal oplopen tot 30 a 40. Voorlopig zullen de maatschappijen zich richten op de Frans-, Duits- en Nederlands-sprekende landen. Volgend jaar zijn het Verenigd Koninkrijk, Italie en Spanje aan de beurt.

Dank zij die bredere software-ondersteuning zal de Europese markt voor laser disc-systemen dit jaar groeien tot 80.000, voorspelt Van Eck. G. Williams van Warner Home Video zei ervan overtuigd te zijn dat de laser disc ook in Europa zal aanslaan, nu hardware- en softwarefabrikanten de handen ineen hebben geslagen. F. Struyven van RCA/Columbia wees op de superieure beeld- en geluid-kwaliteit van de laser disc in vergelijking met de videoband.

Een laser disc-systeem kost in Europa tussen de 1500 en 2300 gulden. Voor een speelfilm op laser disc telt de klant zes tientjes neer.