Dordtse stortplaats blijkt verontreinigd

DORDRECHT, 22 aug. De voormalige stortplaats Stededijk in Dordrecht is verontreinigd met verschillende stoffen. Hoewel er geen directe risico's zijn voor de volksgezondheid moeten maatregelen worden genomen om verspreiding van de vervuiling tegen te gaan. De vervuiling kwam aan het licht na een onderzoek door Troost Houdstermaatschappij, de eigenaar van het terrein. De bodem is verontreinigd met polycyclische aromatische koolwaterstoffen, fenolverbindingen, vluchtige aromaten en oliecomponenten. De eigenaar van het terrein onderzoekt nu in overleg met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht welke saneringsmethode voor het terrein geschikt is. De provincie verwacht dat in de loop van volgend jaar een beslissing over sanering van het terrein wordt genomen.