Delors ziet Golfcrisis niet leiden tot recessie

BRUSSEL, 22 aug. Het is onverantwoord om te spreken over een mogelijke recessie als gevolg van de crisis in het Midden-Oosten. Dat zei gisteren de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, tijdens een persconferentie in Brussel.

Delors zei te hopen dat de G-7 de groep van de meest geindustrialiseerde landen binnenkort bij elkaar zal komen om een 'positief teken' te geven geven, 'zodat we verder de kruissnelheid kunnen volgen op economisch gebied, nationaal en internationaal'. Hij kondigde initiatieven van de EG aan om vluchtelingen in het Midden-Oosten te helpen en landen te ondersteunen die indirect getroffen zijn door de boycot van Irak. Delors zei het nog te vroeg te vinden om te praten over mogelijke risico's voor een economische recessie als gevolg van de Golf-crisis: 'Er zijn talloze denkbare scenario's', zo zei de voorzitter van de Europese Commissie, 'we moeten de ontwikkelingen in de VS in het oog houden. Er zijn tekenen die wijzen op een recessie, maar andere wijzen op groei.' Ook de Europees commissaris voor economie en financien, de Deen Henning Christophersen, stelde dat nog niemand de gevolgen van de crisis kan voorspellen. Als de olieprijzen langere tijd hoog blijven, dan zouden inflatie en een lagere groei het gevolg zijn. Maar het beeld is volgens Christophersen nu heel anders dan in 1973 of 1979. Toen was de Westerse wereld voor meer dan 60 procent afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten, nu voor minder dan 40. Dit keer was al meteen sprake van gecoordnieerd economisch beleid. Bij de komende informele bijeenkomst van ministers van financien van de Europese Gemeenschap, van 7 tot 9 september in Rome, zal een analyse worden opgemaakt van de situatie.

Wat het nieuwe vluchtelingenprobleem in het Midden-Oosten betreft, zei Delors dat ook de Arabische staten daaraan financieel zouden kunnen bijdragen. Commissaris Andriessen van externe betrekkingen wees op de grote problemen die de stijging van de olieprijs zou veroorzaken voor landen als Polen, die tot dusver voor een groot deel afhankelijk waren van de invoer van olie uit Irak. 'Polen moet nu op zoek gaan naar een andere markt', zo zei Andriessen. De Europese Commissie zal in het verband van de G-24, de groep van landen die de Oosteuropese landen steun verlenen bij de opbouw van hun nieuwe democratie, die situatie onderzoeken.

    • Frits Schaling