Delors: DDR in EG kost Europa miljard per jaar

BRUSSEL, 22 aug. De aansluiting van de DDR bij de Europese Gemeenschap zal geen ondragelijke last betekenen voor de begroting van de EG. Dat bleek gisteren bij de presentatie door de Europese Commissie van het pakket maatregelen dat nodig is voor de snelle integratie van de Oostduitse economie in de Gemeenschap.

Commissievoorzitter Jacques Delors lichtte toe dat de Gemeenschap tot eind 1992 binnen de bestaande begrotingslijnen kan blijven en dat de arme regio's in de EG-lidstaten 'geen ECU minder' zullen ontvangen dan was voorzien.

Volgens de schattingen van de Europese Commissie zullen de kosten van de Duitse eenmaking voor de Gemeenschap in de periode 1991-'93 jaarlijks ongeveer 500 miljoen ECU (1,15 miljard gulden) belopen. De DDR zal in die periode ongeveer 2 miljard ECU (4,6 miljard gulden) ontvangen uit de structuurfondsen 1 miljard voor regionale en sociale ontwikkeling, 800 tot 900 miljoen ECU voor de landbouw en 150 miljoen voor de andere politiek maar daartegenover zullen inkomsten staan van ongeveer 1,5 miljard ECU uit het vergrote Duitsland.

De Europese commissaris voor de interne markt, Martin Bangemann, die de voorgestelde maatregelen van de Commissie gisteren toelichtte, zei dat het aantal uitzonderingen dat voor de DDR wordt gemaakt kleiner is dan verwacht. Tachtig procent van de regels die in de EG gelden voor de interne markt kan zonder meer worden toegepast in de DDR. Wel voorspelde Bangemann dat de DDR grote moeilijkheden zal krijgen op het gebied van de energievoorziening: nu de Euratomregels ook in de DDR gaan gelden, vanaf het moment van de vereniging van de Duitslanden, zullen nucleaire centrales gesloten moeten worden omdat ze niet aan de veiligheidsnormen meer voldoen. Ook zal het gebruik van de zeer vervuilende bruinkool moeten worden stopgezet.

Wel zullen er enige belangrijke uitzonderingen worden gemaakt: zo zullen de milieu-eisen van de EG niet voor 1996 in de DDR van kracht worden, terwijl de chemische, de farmaceutische en de voedingsmiddelenindustrieen tot 1993 de tijd krijgen om zich aan te passen aan de EG-normen. De produkten daarvan mogen dan echter alleen verkocht worden op het voormalig Oostduitse grondgebied.

Wat betreft de landbouw zullen Oostduitse boeren onmiddellijk kunnen gaan profiteren van het prijssteunmechanisme van de Gemeenschap. De Commissie voorziet dat tijdens een overgangsperiode die tot eind 1992 zal duren nationale steun nodig zal zijn om de herstructurering van de landbouw in de DDR te bevorderen.

De Commissie wil de stabilisatoren, de mechanismen om landbouwoverschotten in toom te houden, zo veel mogelijk handhaven. De enige aanpassingen die zijn voorzien betreffen de maximale interventiehoeveelheden voor rundvlees en verwerkte tomaten.

Met betrekking tot de handel van de DDR met de landen van de Comecon stelt de Europese Commissie voor tot eind 1991 de produkten uit die landen vrij te stellen van de importtarieven van de EG, met mogelijk nog een verlenging van een jaar. Dat betekent dat tot die tijd de traditionele handelspartners van de DDR grotere toegang zullen hebben tot de DDR-markt.

    • Frits Schaling