'Burgemeester voor het leven benoemen'

ARNHEM, 22 aug. Burgemeesters zouden voor het leven moeten worden benoemd. Dat vindt de Gelderse commissaris van de koningin M. de Bruijne. In zijn tweejaarlijkse verslag maakt De Bruijne zich sterk voor afschaffing van de benoemingstermijn van zes jaar voor burgemeesters. De commissaris laat desgevraagd weten de benoemingstermijn een onterecht gekoesterd overblijfsel uit de vorige eeuw te vinden, toen burgemeesters nog vaak deel uit maakten van de gemeenteraad. De termijn van zes jaar wordt gerechtvaardigd met de stelling dat dan een functioneringsgesprek mogelijk is met de commissaris, die de minister adviseert over herbenoeming. De Bruijne: 'Een carriereplanning voor burgemeesters kun je als commissaris nauwelijks voeren. De grote invloed van de vertrouwenscommissies maakt dat bijna onmogelijk. Bovendien moet je iemand over zijn functioneren onderhouden als daar aanleiding toe is.' Volgens De Bruijne frustreert de termijn van zes jaar ook een goede doorstroming van burgemeesters, daar het niet betamelijk wordt geacht voor het einde van een eerste termijn op te stappen. Om dezelfde reden is De Bruijne tegenstander van de benoemingstermijn van zes jaar die voor commissarissen in de nieuwe provinciewet wordt vastgelegd. De Bruijne beklaagt zich verder over het kleine aantal vrouwen dat solliciteert naar het burgemeesterschap. In 1988 en 1989 waren er in Gelderland vacatures voor 25 burgemeesterplaatsen. Daarnaar solliciteerden 1026 mannen en 122 vrouwen. De Bruijne benoemde twee vrouwen en bracht het aantal vrouwelijke burgemeesters in Gelderland daarmee op drie.

Wel veel belangstelling voor burgemeestersbenoemingen toonde zoals gewoonlijk de pers. Dit tot ergernis van de commissaris. 'Aan een ziekelijke neiging tot sensatie wordt door sommige persmensen kennelijk meer waarde toegekend dan aan betrouwbare berichtgeving', klaagt hij. Vooral de vacatures in Arnhem en Nijmegen leidden tot wilde speculaties in de pers. De commissaris laat weten er alles aan te zullen doen de vertrouwelijkheid rond burgemeestersbenoemingen te waarborgen.