Ahrend

De nettowinst van Ahrend (kantoorinrichting) is in de eerste helft van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode van 1989 gedaald van fl.18,6 miljoen naar fl.15,4 miljoen. In de winst van 1989 zaten bijzondere baten van fl.5,9 miljoen. Het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening steeg met 23 procent van fl.19,1 miljoen naar fl.23,5 miljoen. Ahrend verwacht dat de nettowinst over heel 1990 ten minste gelijk zal zijn aan de fl.26,8 miljoen van 1989. De omzet steeg in de eerste zes maanden met 14 procent van fl.218,4 miljoen naar fl.248,7 miljoen.