WVC staakt uitgave blad 'Dutch Heights'

DEN HAAG, 21 aug. Het culturele tijdschrift Dutch Heights wordt opgeheven. Het ministerie van WVC, dat het budget van het kwartaalblad voor driekwart draagt, staakt vanaf volgend jaar zijn bijdrage.

Het engelstalige blad wordt sinds 1986 in een oplage van 5.000 exemplaren door het ministerie van buitenlandse zaken onder meer verspreid in de Nederlandse ambassades en in de culturele instituten in het buitenland. Het blad, dat de Nederlandse cultuur in het buitenland onder de aandacht moet brengen, is niet in de kiosk verkrijgbaar. Volgens A. Buijze, hoofd van het bureau voorlichting internationale betrekkingen van WVC, is zijn ministerie ontevreden over het aantal buitenlandse lezers dat het blad onder ogen krijgt. Sommige ambassades zouden uitstekende verzendlijsten bijhouden, bij andere 'bleef het blad gewoon liggen'.

Daarbij werd het blad verspreid in landen die WVC 'niet alle even interessant' vindt. Buijze: 'WVC heeft minder belang bij verspreiding van Dutch Heights in Afrika dan in de Verenigde Staten.' Buijze stelt dat slechts 1.500 a 2.000 exemplaren van het kwartaalblad daar terecht kwamen, waar ze in de ogen van WVC moesten terechtkomen. Bij een jaarlijkse bijdrage van vier ton betekent dat een WVC-toelage van vijftig gulden per exemplaar. Dat acht men onevenredig hoog. WVC twijfelt volgens de woordvoerder niet aan 'het nut van een engelstalig cultureel magazine', maar de uitgave daarvan zou niet langer op de weg liggen van het ministerie. Wanneer een uitgever zich zou aandienen, is WVC bereid daarmee over een bijdrage te onderhandelen. In het verleden heeft onder meer de Vlaams-Nederlandse stichting Ons Erfdeel plannen ontwikkeld voor een engelstalig blad. Ons Erfdeel geeft naast het tijdschrift Ons Erfdeel het franstalige tijdschrift over nederlandstalige cultuur Septentrion uit.

De huidige uitgever van Dutch Heights Fieggen, Huese en partners in Amsterdam, uitgever van andere 'sponsored magazines' als Expression (American Express) en Volvo Magazine zou geen plannen in deze richting hebben, nu het contract met WVC afloopt.