'Versterking van positie in de haven'

ROTTERDAM, 21 aug. De overwegingen van Pakhoed en Furness om te fuseren vatten beide bedrijven als volgt samen: Verbreding en versterking van de positie in de Rotterdamse haven. (Pakhoed dochter Unitcentre zit in containeroverslag. Furness dochter Seaport Terminals heeft een sterke positie in de overslag van fruit en houtprodukten.)Schaalvergroting om tot een bredere basis te komen voor de ontwikkeling van nieuwe logistieke- en informatiesystemen, met name voor de sectoren cargadoors en opslag, expeditie en distributie.

Verbreding van het dienstenpakket op het gebied van tankvaart. (Rederij Theodora van Furness, gespecialiseerd in het vervoer van vloeibare produkten als bitumen, pek en teer, sluit goed aan bij Pakhoed-divisie Broere.)Furness zal worden ingebracht in de transportdivisie van Pakhoed. In de nieuw te vormen Furness/Pakhoed Transport Groep zullen bedrijven worden ingebracht die werkzaam zijn op het gebied van: containeroverslag, multi-purpose stuwadoors, cargadoors, opslag, expeditie en distributie, wegvervoer, luchtvrachtafdeling, container-opslag en -reparatie, en dealers.

Indien de overneming doorgaat, ontstaat een concern met een personeelsbestand van circa 5300 man, 3300 bij Pakhoed en circa 2000 bij Furness. Op basis van de cijfers van 1989 zou de omzet uitkomen op ten minste 1,7 miljard gulden. Pakhoed behaalde vorig jaar een nettowinst van 94 miljoen, Furness 16,5 miljoen.

Pakhoed Holding heeft tankopslag-activiteiten in de dochterbedrijven Paktank International, Pakhoed Corporation en Broere Tankopslag. Pakhoed Holding zit in transport en distributie met de dochterbedrijven Broere Zeerederij en Riviertankvaart, Pakhoed Transport, Unitcentre, Pakhoed Dry Bulk en Univar Corporation.

Furness heeft cargadoors, expediteurs, stuwadoors en dealers.

Pakhoed liet begin april, bij de presentatie van de jaarcijfers, weten op zoek te zijn naar overnamekandidaten in Europa en de Verenigde Staten. Het bedrijf kon bij de bank maximaal 200 miljoen gulden krediet opnemen. Pakhoed biedt nu 150 miljoen voor Furness.

Beide bedrijven hebben vorig jaar, samen met hun twee belangrijkste concurrenten, pogingen ondernomen om het Rotterdamse stukgoed een gezondere basis te geven. Ze boden hun kleinere collega's in de stukgoedsector de mogelijkheid samen te werken in de Haven Participatie Maatschappij. Bij voldoende belangstelling zou in 1992 een terminal klaar staan die door kleine bedrijven gehuurd zou kunnen worden.