V-raad stelt besluit over afdwingen sancties uit

NEW YORK, 21 aug. De Veiligheidsraad heeft vannacht een beslissing uitgesteld over het gebruik van geweld bij het toezien op de naleving van sancties tegen Irak. Het besluit viel toen Jemen liet weten zich aan de sancties te zullen houden en een Iraakse tanker, die met olie op weg is naar de Jemenitische havenstad Aden, daar niet toe te laten. Daarmee verviel de urgentie van het besluit over het gebruik van geweld.

De Veiligheidsraad had zich moeten uitspreken over een ontwerp-resolutie waarover de vijf permanente leden het na intensief overleg eens waren geworden. Daarin staat dat de Veiligheidsraad instemt met 'alle acties' die nodig zijn om de naleving van die resoluties af te dwingen. Als de ontwerp-resolutie wordt aanvaard, krijgen alle marine-eenheden in de Golf toestemming zonodig geweld te gebruiken bij het controleren van koopvaardijschepen in de Golf en bij het verhinderen dat met Irak handel wordt gedreven. Gisteravond maakten de Amerikanen nog grote haast met het voorstel: een Iraakse olietanker was op weg naar Aden, achtervolgd door een Amerikaans marineschip dat dit weekeinde al vergeefs had geprobeerd de kapitein met waarschuwingsschoten tot stoppen te bewegen. De Amerikaanse vertegenwoordigers wilden een snelle beslissing van de Veiligheidsraad om het schip nog te kunnen tegenhouden voordat het in Aden zou afmeren.

Toen de Jemenitische ambassadeur vanochtend zei dat Jemen het schip niet in Aden toelaat, stemde de Amerikaanse vertegenwoordiger in met een uitstel van het besluit. De leden van de Veiligheidsraad krijgen nu de tijd zich met hun regeringen te verstaan over de ontwerp-resolutie. Zodra dat is gebeurd wordt er alsnog over gestemd. Cuba wil dan een apart voorstel in stemming brengen, dat bepaalt dat voedsel, geneesmiddelen en medische bijstand worden uitgezonderd van de sancties die tegen Irak zijn genomen.

Jemen, het enige Arabische lid van de Veiligheidsraad, heeft zich bij de stemming over de sancties tegen Irak onthouden, maar Jemen heeft wel ingestemd met de resolutie van de Veiligheidsraad waarin de annexatie van Koeweit door Irak nietig wordt verklaard. (AP, Reuter)