Starke Diekstra

Overeenkomstig zijn verwachtingen heeft Starke Diekstra, een ingenieursbureau voor projectbeheer in de bouw, over de eerste zes maanden van dit jaar goede resultaten behaald. De nettowinst steeg in vergelijking met die in de overeenkomstige periode van verleden jaar met 55 procent en de omzet met bijna 66 procent, zo heeft de onderneming bekendgemaakt.

Starke Diekstra verwacht op grond van de orderportefeuille, die eind juni fl.34 miljoen omvatte, voor dit jaar een winst van fl.1,5 miljoen. In 1989 werd fl.751.000 geboekt, maar toen drukten fusiekosten het resultaat. Het bedrijf voorziet voortgaande geleidelijke uitbreiding van zijn marktaandeel.

De nettowinst steeg in het halfjaar van fl.505.000 tot fl.783.000, het bedrijfsresultaat van fl.826.000 tot fl.1,6 miljoen en de omzet van fl.6,3 miljoen tot fl.10,4 miljoen.

In de verslagperiode verstrekten 123 opdrachtgevers 228 orders, waarvan enkele zeer grote, aan het bureau. Er werkten eind juni 135 mensen bij Starke Diekstra tegen 90 een halfjaar eerder.