Schip Griekenland voor 'Europese krijgsmacht'

ATHENE, 21 aug. De Griekse regering heeft gisteren na een buitengewone zitting besloten het fregat Limnos ter beschikking te stellen van 'een gemeenschappelijke Europese krijgsmacht' die mogelijk wordt gevormd na een resolutie van de Veiligheidsraad over een blokkade van Irak en bezet Koeweit. Afgezanten van de legale regering van Koeweit en de ambassadeur van Saoedi-Arabie hadden op zulke militaire steun aangedrongen. De aard van de inschakeling zal worden vastgesteld in overleg met de Verenigde Naties of andere internationale organisaties, aldus premier Mitsotakis. Bij dat laatste denkt hij ongetwijfeld aan de Westeuropese Unie (WEU), waarvan Griekenland het lidmaatschap heeft aangevraagd. Minister van buitenlandse zaken Samaras is vandaag als waarnemer aanwezig bij WEU-beraad in Parijs waarbij wordt gesproken over maritieme versterking van het embargo waartoe de Veiligheidsraad eerder besloot.

Mitsotakis had tevoren ontmoetingen gehad met de socialistische oppositieleider Andreas Papandreou en de communistenleider Florakis. Beiden zijn verklaarde tegenstanders van het uitzenden van de Limnos (een in Vlissingen gebouwd schip), dat al ruim een week ophanden leek en de publieke opinie in stijgende mate bezighoudt. Volgens Papandreou moet het worden aangemerkt als een oorlogshandeling, zolang de Veiligheidsraad nog niet tot een blokkade heeft besloten. Alleen in dat laatste geval kan ertoe worden overgegaan, maar na overweging van Griekenlands eigen nationale belangen, aldus Papandreou, die er net als Florakis met de president van de republiek, Karamanlis, over wil praten.

Florakis wees op de gevaren voor de 280 Griekse gijzelaars in Irak en Koeweit, wier verwanten gistermorgen demonstreerden op Athene's Centrale Plein van de Grondwet. De uitzending van de Limnos is in Griekenland verre van populair. De minister van buitenlandse zaken was er veel minder enthousiast over dan de minister van defensie. De serieuze regeringsgezinde krant Kathimerini had zich er zondag al regelrecht tegen uitgesproken. 'Waarom moeten twee tirannieke, absolute heersers door ons worden gesteund tegen een derde?' schreef zij.

Bij de tegenstanders komt vooral het thema Cyprus steeds ter sprake. Waarom wordt nu een internationale macht gevormd om Koeweit te steunen en niet, zestien jaar geleden, om het binnengevallen Cyprus bij te staan?. 'Waarom liet men het toen bij schriftelijke resoluties? Omdat Cyprus geen olie heeft.'