Scheepshypotheekbank

De Nederlandse Scheepshypotheekbank (dochter van de Rabobank) heeft in de eerste helft van dit jaar een nettowinst behaald van fl.6,6 miljoen. Dat is 37 procent meer dan in de eerste zes maanden van 1989. De bank meldt een groei van de kredietportefeuille sinds begin dit jaar met 8 procent tot fl.1576 miljoen. Ook het aantal deelnemingen in risicodragend kapitaal van rederijen nam toe. Uitgaande van een redelijk stabiele dollarkoers kan worden verwacht dat het resultaat over het lopende jaar zal verbeteren ten opzichte van 1989. Toen werd netto fl.9,8 miljoen verdiend.