Saoediers lijden nederlaag: geen spoedberaad van Opec

ROTTERDAM, 21 aug. Er komt geen extra vergadering van de OPEC, de Organisatie van de dertien olie-exporterende landen. Het persbureau van de organisatie, OPECNA, heeft dit gisteren in Wenen bekend gemaakt. Saoedie-Arabie en Venezuela, die op zo'n spoedzitting hadden aangedrongen, hebben niet voldoende OPEC-leden (ten minste zeven) achter hun voorstel weten te krijgen.

Op de spoedzitting wilde Saoedi-Arabie aan de orde stellen hoe de OPEC moet reageren op het wegvallen van de olieproduktie van Irak en Koeweit. Naar verluidt zouden slechts drie of vier andere staten het voorstel hebben willen steunen (genoemd worden de Emiraten, Qatar, Koeweit en Ecuador). De meeste OPEC-leden achten de huidige situatie nog niet ernstig genoeg. Een eerstvolgende voltallige OPEC-vergadering staat pas voor het eind van dit jaar op de agenda.

De olieprijzen zijn vandaag verder gestegen. De prijs van Noordzee-olie (Brent, voor levering in oktober) noteerde rond het middaguur 33 dollarcent hoger op 27,71 dollar per vat (159 liter). De Europese beurzen zijn vandaag opnieuw in mineur. De stemmingsindex op het Damrak was 1,7 punten lager en stond op 110,6. Tokio daalde 0,73 procent. Londen verloor vanmorgen 1,8 procent na geruchten dat een een Amerikaans vliegtuig was neergschoten boven de Golf.

OPEC-voorzitter Sadek Boussena, minister van mijnbouw van Algerije, maakte gisteren bekend dat hij voor het eind van de maand afgevaardigden van zes OPEC-staten in kleinere kring wil raadplegen over de gevolgen van de VN-olieboycot van Irak en Koeweit. Die bijeenkomst wordt niet voor aanstaande zondag verwacht. Als kandidaten voor dit gesprek worden genoemd: Saoedie-Arabie, Iran, Venezuela, Indonesie, Nigeria en Algerije.

De Saoedische olieminister, Hicham Nazer, heeft gisteren zijn verklaring van vorige week herhaald dat Saoedie-Arabie de olieproduktie met 2 miljoen vaten per dag zal opvoeren. De Saoedische ambassadeur in de VS, prins Bandar Bin Sultan, heeft dit gisteren in Londen bevestigd. Het persbureau van de OPEC heeft dat besluit in een communique vanuit Teheran ontkend.

Saoedi-Arabie is van mening dat een snelle aanvulling van de olieproduktie nu noodzakelijk is om de instabiliteit van de oliemarkt weg te nemen. Bovendien vreest men dat ontwikkelingslanden het slachtoffer zullen worden van de steeds verder stijgende olieprijzen. Door het besluit zal Saoedie-Arabie het quotum van 5,4 miljoen vaten per dag (mbd) dat op 27 juli door de OPEC-vergadering in Geneve was vastgesteld, bewust overschrijden. Maar Saoedi-Arabie wijst er op dat het plafond van alle OPEC-staten samen (22,5 mbd) niet wordt doorbroken.

Overigens schijnt Saoedie-Arabie te zijn teruggekomen op het besluit de eigen oliestroom van de VS en Japan te verleggen naar staten waar grote raffinaderijen van Koeweit staan. Dat meldt het persbureau UPI. Er bestaat onduidelijkheid over de vraag in welke mate de olieaanvoer is verminderd door de olieboycot van Irak en Koeweit. Het tekort wordt geschat op 4,0 a 4,5 miljoen vaten per dag. Volgens het Internationale Energie Agentschap (IEA) in Parijs produceerde Irak tegen het einde van juli 3,1 mbd en Koeweit 1,6 mbd. Het totale tekort zou dus 4,7 mbd zijn. Het IEA heeft overigens een vergadering die op 23 augustus zou plaatshebben uitgesteld tot 31 augustus. Pas dan verwacht men te beschikken over betrouwbare cijfers over de toestand op de oliemarkt.

Zowel Venezuela als de Verenigde Arabische Emiraten zouden 0,5 mbd olie extra kunnen produceren. Onduidelijk is nog of zij daartoe zullen overgaan. Volgens de Petroleum Intelligence Weekly, de nieuwsbrief van de olie-industrie, heeft Iran, dat steeds volhoudt de olieproduktie niet op te voeren, de produktie met 0,35 mbd vergroot.

De meeste OPEC-staten vinden dat de industrielanden eerst hun olievoorraden moeten verkleinen voor er sprake kan zijn van verhoging van de olieproduktie. De landen aangesloten bij het IEA hebben, overeenkomstig de richtlijnen van het agentschap, een strategische olievoorraad aangelegd voor ten minste 90 dagen. Daarnaast zou er, volgens OPECNA, een commerciele voorraad zijn van in totaal 180 miljoen vaten.