Newtron neemt meerderheid in beursfonds Ordina Beheer

ROTTERDAM, 21 aug. Het automatiseringsbedrijf Newtron Holding van de zakenman Willem Smit heeft een meerderheid van 55,6 procent verworven in het beursgenoteerde Ordina Beheer. Door de overneming, die al eerder werd aangekondigd, ontstaat een concern met een jaaromzet van ongeveer 500 miljoen gulden en een personeelsbestand van 1.300 mensen. Het is de bedoeling dat Newtron haar aandeel in Ordina nog verder uitbreidt. Bovendien bestaan plannen om Newtron dit jaar naar de beurs te brengen, aldus algemeen directeur E. J. de Boer van Ordina Beheer. Het is nog niet duidelijk of Ordina als beursfonds blijft bestaan. Voor het personeel van Ordina heeft de overneming geen gevolgen, aldus de Boer.

Newtron bestaat uit een groep ondernemingen actief op de terreinen automatisering en informatietechnologie. Ordina houdt zich onder meer bezig met advies over automatisering en verzorgt informatica-onderwijs.

De overneming is tot stand gekomen nadat de Ordina-directie haar aandelen had geruild tegen nieuwe aandelen Newtron, in de verhouding drie stukken Ordina tegen vier Newtron. De resterende aandelen zijn verspreid onder het publiek. Bij de onderhandelingen is bijzondere aandacht besteed aan een snelle verbetering van het rendement van Ordina, aldus een verklaring van de bedrijven. Ordina wordt ondergebracht in de softwaredivisie van Newtron maar zal haar activiteiten zelfstandig voort zetten. Als eerste stap naar samenwerking is besloten de opleidingsactiviteiten van Ordina, die al jaren een dalende omzet vertonen, en die van de systeemhuisdivisie Alpha Omega van Newtron onder te brengen in een gezamenlijk bedrijf. Ordina krijgt hierin een belang van 60 procent.

Voor 1991 wordt voor de nieuwe vennootschap een omzet geraamd van ten minste 15 miljoen gulden. De directie van Ordina verwacht dat mede door deze samenwerking de winst per aandeel van Ordina voor 1990 geschat op 1,10 gulden zich positief zal ontwikkelen.

Ordina behaalde in 1989 een omzet van ruim 76 miljoen gulden en een nettowinst van 2 miljoen gulden. De omzet voor 1990 wordt op 83 miljoen geschat. Begin dit jaar heeft Newtron Holding het softwarebedrijf ICEurope overgenomen en een belang van zestig procent verworven in European Business Consultants.