Moskou vraagt vrijlating alle buitenlanders

MOSKOU, 21 aug. De Sovjet-Unie heeft Irak opgeroepen alle buitenlanders in Irak en Koeweit vrij te laten en zich te houden aan de resoluties van de Veiligheidsraad, inclusief die welke Irak oproept zich uit Koeweit terug te trekken.

De Sovjet-minister van buitenlandse zaken, Edoeard Sjevardnadze, deed dat gisteren in een gesprek met de Iraakse vice-premier Saadoun Hammadi. Sjevardnadze en Hammadi spraken gisteren drie uur lang met elkaar op verzoek van de Irakees, zoals de Sovjet-media niet nalieten te onderstrepen. Het gesprek werd na afloop door Sjevardnadze 'nuttig en noodzakelijk' genoemd, maar de atmosfeer was volgens ingewijden kil. De Sovjet-Unie heeft de invasie in en annexatie van Koeweit door Irak veroordeeld en zich achter de sancties tegen Irak geplaatst. De wapenleveranties aan Irak zijn gestaakt. Sjevardnadze toonde zich tijdens het overleg tevreden over de bereidwilligheid van de Iraakse regering de Sovjet-burgers in Koeweit naar huis te laten gaan. Gisteren kwam een tweede groep van bijna tweehonderd Sovjet-burgers uit Koeweit in Moskou aan. In Irak bevinden zich nog bijna negenduizend Sovjet-burgers, met wier evacuatie nog deze week een begin wordt gemaakt. Sjevardnadze drong er bij Saadoun Hammadi op aan ook de andere buitenlanders in Koeweit en Irak te laten gaan.

Volgens de Sovjet-minister zijn 'onderdelen' van het recente voorstel van de Iraakse leider Saddam Hussein de moeite van het bestuderen waard. Hij doelde op het voorstel, de buitenlanders in Irak en Koeweit een vrijgeleide te geven in ruil voor de terugtrekking van de Westerse militaire eenheden uit het Golfgebied. 'Er zijn elementen die aandacht verdienen', zo stelde Sjevardnadze. 'We werken nu intensief (aan de bestudering ervan) op het niveau van deskundigen.' Volgens de minister zijn de besprekingen met Saadoun Hammadi geen onderhandelingen geweest, maar ging het slechts om de uitwisseling van informatie en meningen. Hij sprak speculaties tegen als zou de Sovjet-Unie willen bemiddelen in het Golfconflict, met name waar het het vertrek van Westerse staatsburgers uit Koeweit en Irak betreft.

Niettemin is een speciale afgezant van het Kremlin, Michail Systenko, bezig aan een rondreis door het Midden-Oosten met het doel een diplomatieke oplossing te vinden voor het conflict. Hij heeft zich al verstaan met de leiders van Syrie, Egypte en Libie en zal ook Jordanie, Irak 'en andere landen in het gebied' bezoeken, zo meldde gisteren de woordvoerder van het Sovjet-ministerie van buitenlandse zaken, Gremitskich. (Reuter, UPI, AP)