HCS

De nettowinst van HCS Technology is in de eerste helft van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode van 1989 gestegen met 39,1 procent, van fl.20,2 miljoen naar fl.28,1 miljoen. De directie houdt vast aan de verwachte verdere groei, waardoor de nettowinst dit jaar ongeveer 20 procent zal stijgen. Daarbij is geen rekening gehouden met de positieve invloed van het per 1 oktober te consolideren HCS/Infotec.

De omzet steeg met 25,7 procent van fl.240,7 miljoen tot fl.302,5 miljoen. De nettowinst omvatte in de eerste zes maanden ruim fl.5 miljoen aan bijzondere baten (vorig jaar f. 1,5 miljoen), voornamelijk uit het afgestoten belang in Colorics.

Het bedrijfsresultaat kwam uit op fl.31,4 miljoen tegen fl.27,5 miljoen in 1989. Per eind juni uitstaand aandeel bedraagt de nettowinst fl.0,98 tegen fl.0,78 vorig jaar.