'Grotere basisschool beter voor leerlingen'

DEN HAAG, 21 aug. Een goede basisschool is een grote basisschool van ongeveer vijfhonderd leerlingen. Op zo'n school zijn de prestaties van de leerlingen beter, de kosten lager en is de mogelijkheid groter dat leraren zich specialiseren in het opvangen van hoogbegaafde of moeilijk lerende kinderen.

Dit schrijft een groep deskundigen van binnen en buiten het ministerie van onderwijs in een advies over optimale schoolgrootte in het basisonderwijs, dat vandaag is aangeboden aan staatssecretaris Wallage. Op dit moment heeft minder dan vijf procent van de ruim achtduizend basisscholen in ons land een omvang van circa vijfhonderd leerlingen.

Een school van vijfhonderd of meer leerlingen biedt de beste mogelijkheden voor gedifferentieerd onderwijs, aldus de commissie. Bij die schoolgrootte kunnen twee maal acht groepen worden gevormd. (De duur van de basisschool is acht jaar). Ook is er zo ruimte voor twee groepen van leerlingen die speciale begeleiding behoeven. De commissie wil dat de stichtingsnorm voor basisscholen naar vijfhonderd wordt opgetrokken.