Gagaoezen roepen in Moldavie eigen autonome republiek uit

MOSKOU, 21 aug. De Gagaoezen, een minderheid in de Sovjet-republiek Moldavie, hebben eenzijdig een autonome republiek in het leven geroepen. Het Moldavische parlement, zo hebben ze laten weten, heeft zich niet bekommerd om de constitutionele rechten van de Gagaoezen.

De beslissing werd volgens het persbureau TASS genomen tijdens een congres van Gagaoezen in de stad Komrat in het zuiden van Moldavie, het afgelopen weekeinde. De Gagaoezen klaagden tijdens het congres dat ze door het parlement in Chisinau als etnische groep worden beschouwd en niet als een apart volk 'zoals de grondwet voorschrijft'. De Moldavische regering heeft de onafhankelijkheidsverklaring van de Gagaoezen van de hand gewezen. Volgens premier Mircea Druc is ze in strijd met de grondwet en 'illegaal'. Op 27 juli van dit jaar heeft het parlement van Moldavie geweigerd in te stemmen met een voorstel de Gagaoezen autonomie te verlenen en hen als een apart volk te beschouwen. Ze zouden slechts een etnische groepering zijn. Die definitie voorziet niet in het recht op territoriale autonomie. Afgevaardigden van de Gagaoezen hebben zondag in telegrammen aan Sovjet-leider Gorbatsjov, de Opperste Sovjet in Moskou en de parlementen van de vijftien Sovjet-republieken gevraagd de Gagaoezische autonomie te erkennen.

De Gagaoezen zijn van Turkse afstamming en spreken een taal die sterk verwant is aan het Turks. Ze maken rond anderhalf procent uit van de 4,5 miljoen zielen tellende bevolking van Moldavie en beklagen zich al geruime tijd over politieke, economische en culturele discriminatie. In het conflict tussen de Roemeense meerderheid in de republiek en de omvangrijke Russische en Oekraiense minderheid hebben ze de afgelopen jaren de kant van de laatste gekozen. (DPA, Reuter)