Commissie in meerderheid tegen plicht boekenkeuze

DEN HAAG, 21 aug. Een meerderheid van de commissie die moet adviseren over een herziening van het eindexamenprogramma Nederlands is tegen het voorstel om leerlingen op HAVO en VWO een literatuurlijst van 21 boeken voor te schrijven.

De drie leraren in de vijf leden tellende commissie, H. Goosen uit Tilburg, I. den Boer uit Amsterdam en K. van Velzen uit Oegstgeest, zijn om verschillende redenen tegen het voorstel. Volgens Goosen werkt een verplichte lijst niet stimulerend voor leerlingen. Hij vreest dat veel van de voorgestelde werken buiten hun leefwereld staan. Den Boer uit Amsterdam is bang dat de actuele werken geen plaats zullen krijgen op de lijst. Wel is zij voor een verplicht aantal boeken voor alle scholen. Nu lopen de examen-eisen op de scholen te veel uiteen, vindt ze.

Voorzitter dr. A. Braet wijst erop dat nog formeel besloten moet worden over het voorstel. Het tumult van de laatste dagen over het advies van de hoogleraren Anbeek, Bekkering en Goedegebuure, zal volgens hem zijn uitwerking op de besluitvorming niet missen.

Braet verwacht dat de commissie de huidige grote vrijheid die scholen in de examinering hebben, wel iets zal willen beperken. Daarvoor ligt een aantal 'tussenoplossingen' ter tafel zoals een advieslijst van vijfhonderd boeken en voorschriften voor een minimum-aantal boeken uit verschillende periodes uit de literatuurgeschiedenis, aldus Braet.

Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt ook voor een of andere vorm van verplichting te voelen. Volgens CDA-onderwijsspecialist Van de Camp 'hoeven de huidige richtlijnen niet aangescherpt', maar zou zijn partij wel voelen voor bijvoorbeeld advieslijsten.

Een woordvoerder van de PvdA voelt weliswaar niet voor een beperking van de keuzevrijheid van scholen, wel tekent hij aan dat 'verschillen tussen scholen een zekere harmonisatie noodzakelijk kunnen maken', bijvoorbeeld door de verplichting van een minimum aantal boeken per periode.