Bordewijk weg, rest van bestuur Veronica terug

HILVERSUM, 21 aug. Alle bestuursleden van Veronica kunnen terugkeren, met uitzondering van voorzitter W. Bordewijk. Na overleg hebben een delegatie van de verenigingsraad en de twee overgebleven bestuursleden R. Out en H. Mondt daartoe besloten. De Verenigingsraad hield voet bij stuk waar het Bordewijk betreft. Volgens de summiere verklaring die Veronica vanmorgen uitgaf is 'in goed overleg besloten' dat hij niet in zijn functie zal terugkeren. De raad heeft eveneens wijzigingen bepleit in de Raad van Commissarissen van de Veronica Blad B. V. President-commissaris en financieel adviseur van de Veronica Blad B. V. P. de Jager zal echter in functie blijven. De verengingsraad verwijt Bordewijk en De Jager dat zij de rest van het bestuur, inclusief Out, hebben meegesleept in het Veronique-avontuur dat uiteindelijk tot gevolg had dat het Commissariaat voor de Media zeven weken zendtijd introk. De miljoenen die werden geinvesteerd in de Luxemburgse commerciele zender RTL Veronique waren afkomstig uit de kas van Veronica Blad B. V. en waren al overgemaakt voordat het voltallige bestuur de financiele garantie van 2,5 miljoen en de verwerving van aandelen Veronique ter waarde van 6 miljoen gulden goedkeurde.