'Autogebruik moet terug naar niveau 1970'

DEN HAAG, 21 aug. Het aantal autokilometers dat in Nederland wordt gereden moet ten minste worden gehalveerd. Alleen dan is grote schade aan natuur en milieu te voorkomen. Dit betekent dat het autogebruik terug moet naar het niveau van 1970. Dit staat in de brochure 'Auto en milieu' van de Stichting Natuur en Milieu en het Wereld Natuur Fonds (WNF) die gisteren is verschenen. Deze uitgave kan onder meer worden beschouwd als een reactie op een vorig jaar verschenen brochure van BOVAG/RAI, de organisaties van de autobranche, waarin de schade die het autoverkeer aan het milieu zou toebrengen, werd gerelativeerd. Na een klacht bij de Reclame Code Commissie werd deze brochure, die in een oplage van een miljoen exemplaren was verschenen, op 12 december uit de handel genomen. BOVAG en RAI hadden prognoses ten onrechte als feiten gepresenteerd.

De klacht over de publikatie van BOVAG/RAI was afkomstig van Th. Haffmans, de auteur van de brochure die Natuur en Milieu en WNF nu hebben uitgegeven. BOVAG en RAI konden vanochtend nog geen reactie geven op deze brochure.

In deze publikatie, die mede is gefinancierd door de ministeries van milieu en van verkeer, wordt de aanpak van het autoverkeer door de overheid als onvoldoende bestempeld. Tegenover de halvering die volgens de brochure nodig is, staat een tot 35 procent beperkte groei van het autogebruik als doelstelling in de meerjarenplannen van het huidige kabinet. Maar het is juist de stijging van het aantal autokilometers, zo wordt in de brochure opgemerkt, die de positieve effecten van loodvrije benzine, schonere motoren en katalysatoren teniet heeft gedaan. Volgens de brochure is 50 procent van de smog te wijten aan de auto, 20 procent van de verzuring en 6 procent van het broeikaseffect.