Winst Rabo 10 % hoger door krediet

ROTTERDAM, 20 aug. De winst van de Rabobank is in de eerste helft van dit jaar gestegen tot 488 miljoen gulden. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg de winst 443 miljoen. De Rabobank verwacht voor het hele jaar een duidelijk hogere winst dan in 1989, al zal deze groei iets achterblijven bij de winststijging van 10 procent die over de eerste zes maanden werd behaald. Dat heeft de bank vanochtend bekendgemaakt.

De winststijging is voor het grootste deel te danken aan een stijging van de interest-baten van 2,05 tot 2,25 miljard gulden, als gevolg van de groei van verstrekte kredieten. De uitstaande kredietverlening aan de private sektor steeg met 4,3 miljard gulden tot 120 miljard gulden. Van de zijde van bedrijven was er sprake van 'een forse financieringsvraag'.

De particuliere markt, die voor het grootste deel bestaat uit woninghypotheken, viel terug door de tegenvallende ontwikkelingen op de woningmarkt.

De provisiebaten stabiliseerden zich op 422 miljoen gulden, ongeveer het niveau van de eerste helft van 1989. De daling van de inkomsten uit effectenbemiddeling werd opgeheven door een stijging van de provisies uit hoofde van het betalingsverkeer. De overige baten stegen van 79 tot 107 miljoen gulden door behaalde boekwinsten op het afstoten van enkele deelnemingen.

In totaal namen de aan de Rabo toevertrouwde middelen toe met 8,7 miljard gulden tot 114,4 miljard gulden. Hiervan namen de spaargelden 75,4 miljard gulden voor hun rekening, een groei van 4,7 miljard gulden. De Rabobank noemt een belangrijke verbetering van de beschikbare inkomens en het hoge rendement op spaartegoeden als belangrijke oorzaak van deze toeneming.

Voor het tweede halfjaar verwacht de Rabobank enige afvlakking in het groeitempo van de middelen en uitzettingen. De bank voorziet een toenemende druk op de rentemarges en een groei van de kosten, maar voorspelt niettemin een 'duidelijk hoger' resultaat dan in 1989, toen de jaar winst 898 miljoen gulden bedroeg.