Voorstel Heerma overvalt Gehandicaptenraad

DEN HAAG, 20 aug. De Gehandicaptenraad is 'verbijsterd' over een voorstel van staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) om gehandicapten een eigen bijdrage te laten betalen voor de aanpassing van hun woning. Volgens de raad gaat het daarbij om vijftig procent van de kosten voor aanpassing, met een maximum van 1.500 gulden. Mensen met een inkomen op- of onder bijstandsniveau zou geen eigen bijdrage worden gevraagd.

Een woordvoerder van de staatssecretaris zegt dat er nog geen concrete voorstellen bestaan, maar dat wel wordt gewerkt aan maatregelen om de kosten van de voorzieningen voor gehandicapten op het gebied van huisvesting te beheersen. Daartoe voert het departement overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van sociale zaken.

In een brief aan de Tweede Kamer zegt de Gehandicaptenraad een voorstel tot een eigen bijdrage als 'een overval' te ervaren. De raad wijst op de grote financiele consequenties voor gehandicapten met een inkomen net boven het bijstandsniveau tot modaal. Bovendien, aldus de raad, is het maximum van 45.000 gulden rijkssubsidie voor woningverbetering al jaren niet opgetrokken en ligt de tegemoetkoming in verhuis- en herinrichtingskosten al zo'n vijftien jaar op het niveau van 3.000 gulden. De Gehandicaptenraad vreest verder langere wachttijden als met ingang van 1992 gemeenten via deelbudgetten grotere eigen bevoegdheden krijgen bij het uitgeven van geld voor gehandicapten. De Tweede Kamer praat 5 september met Heerma over zijn plannen.