VN-beraad over militaire actie; V-raad praat overblokkade; Troepen VS naar VAE; Irak wil buitenlanders ruilen voor opheffing boycot

NEW YORK, 20 aug. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad beraden zich over de mogelijkheden van militaire samenwerking tegen Irak. De Verenigde Arabische Emiraten hebben inmiddels in navolging van Saoedi-Arabie ingestemd met de komst van 'Arabische en vriendschappelijke' troepen naar hun grondgebied. Vanochtend meldde de Amerikaanse minister van defensie Cheney bij zijn aankomst in Abu Dhabi, de hoofdstad van de VAE, dat Amerikaanse troepen op korte termijn naar de emiraten zullen komen. Om hoeveel troepen het gaat en wanneer ze aankomen is nog niet duidelijk.

De VN-ambassadeurs van de VS, Groot-Brittannie, Frankrijk, de Sovjet-Unie en China praten vandaag verder over de mogelijkheden tegen Irak een blokkade in te stellen om de naleving van de economische sancties af te dwingen. Een blokkade voorziet in het gebruik van geweld tegen sanctiebrekers, zoals schepen die op weg zijn van of naar Irak. De ambassadeurs hebben sinds vrijdag overleg gevoerd over deze zaak.

Een VN-blokkade is mogelijk als kan worden aangetoond dat de economische sancties tegen Irak niet of niet voldoende worden nageleefd. Volgens sommige bronnen zijn de VS, Engeland en Frankrijk voor een blokkade, en zijn China en de Sovjet-Unie er niet tegen.

Een van de problemen is de vraag of de strijdmacht die de blokkade moet uitvoeren onder VN-vlag dient te varen. De Amerikanen en de Britten zien er vooralsnog weinig heil in hun strijdmacht in de Golf onder VN-bevel te plaatsen; de Sovjet-Unie wil daarentegen alleen militair optreden onder VN-vlag. Dit weekeinde hebben de Britse en de Franse marineschepen in de Golf van hun regeringen formeel opdracht gekregen zonodig geweld te gebruiken om de naleving van de sancties tegen Irak af te dwingen. Daarmee zijn beide landen, in navolging van de VS, in de praktijk overgegaan tot een blokkade.

In de Golfcrisis is zaterdag voor het eerst geschoten. Amerikaanse marineschepen vuurden negen schoten af voor de boeg van twee Iraakse olietankers die weigerden gehoor te geven aan een bevel te stoppen. Het eerste incident betrof een schip in de Golf van Oman, het tweede een in de Golf zelf.

In beide gevallen stoorden de tankers zich niet aan de schoten en zetten ze hun reis voort, geschaduwd door de marineschepen. In Irak is protest aangetekend tegen wat werd genoemd de Amerikaanse 'piraterij'.

(Reuter, UPI, AFP)