Veel schade door brand benzinepomp

GOES, 20 aug. Een benzinestation langs de A58 in Zeeland is zaterdagavond totaal verwoest door een brand. De brand werd veroorzaakt door een kapotte vergrendelaar van een benzineslang. Het vuur ontstond toen een vrachtwagen diesel tankte. Toen de tank vol was werd de toevoer van de brandstof niet automatisch door de vergrendelaar gestopt, waardoor de dieselolie op de hete motor spatte en vlam vatte. Volgens de politie heeft de chauffeur nog getracht met een poederblusser de brand te blussen, maar het vuur sloeg over naar de overkapping van het benzinestation. De schattingen over de schade lopen, aldus de politiewoordvoerder, uiteen van 700.000 gulden tot ruim een miljoen.