Serviers in Kroatie ongestoord ter stembus

BELGRADO, 20 aug. De Servische minderheid in Kroatie heeft gisteren, onder bewaking van gewapende burgermilities, haar eigen politie en leger-reservisten, een referendum gehouden over de vraag of ze zichzelf binnen de Kroatische republiek autonomie wil toekennen.

Niet bekend

De regering van Kroatie heeft het referendum veroordeeld als 'een openlijke opstand' tegen het gezag van Zagreb, als 'poging tot een staatsgreep' en als 'terrorisme'.

Zaterdag, aan de vooravond van het referendum, meldde radio-Zagreb nog eens dat 'alle wettige middelen' zouden worden gebruikt om de volksstemming te verhinderen. In een regeringsverklaring werd de federale autoriteiten in Belgrado gevraagd in het conflict met de Servische minderheid tussenbeide te komen aangezien 'verdere besluiteloosheid een ramp kan veroorzaken'.

Voor donderdag is een spoedzitting van het Kroatische parlement bijeengeroepen.

In Knin het centrum van het woongebied van de Servische minderheid en omstreken heerste gisteren grote spanning. Velen gingen er van uit dat de regering in Zagreb alsnog pogingen zou doen in te grijpen en het referendum te verhinderen. Even buiten Knin was een jeugdkamp herschapen in een oord waar de bevolking van de stad zich zou kunnen terugtrekken. Er was alvast een noodhospitaal ingericht, er waren voedselvoorraden aangelegd en om het kamp heen werden versperringen en versterkingen aangebracht. Bovendien werden de stad en de omgeving bewaakt door burgers, politiemannen, militieleden en reservisten die zich zwaar hadden bewapend voor het geval van een Kroatische aanval. De wapens, in veel gevallen kalasjnikovs, waren afkomstig uit het arsenaal van de plaatselijke politie, die zich openlijk tegen haar superieuren in Zagreb heeft gekeerd. Tot in de verre omtrek van Knin waren wegversperringen aangebracht.

Het referendum, uitgeschreven voor Knin en elf andere door Serviers bewoonde gemeenten, voorzag in de bekrachtiging van de verklaring waarmee drie weken geleden de Servische Democratische Partij de autonomie van het gebied uitriep. Het gaat om een gebied waar 200.000 Serviers wonen, een derde van de totale Servische minderheid in Kroatie. (Reuter, UPI, AP)