'Rijke Chinezen uit Hongkong naar DDR'

BERLIJN, 20 aug. Rijke Chinezen uit Hongkong die de overname van de Britse kroonkolonie door de Chinese Volksrepubliek vrezen, zijn bereid miljarden te investeren in de DDR. In ruil daarvoor zou de regering van de DDR bereid zijn de investeerders het Oostduitse staatsburgerschap te geven. De Chinese zakenlieden zouden overigens niet van plan zijn zich ook metterwoon in de DDR te vestigen. Ze zouden alleen uit vrees voor de Chinese overname voor het Oostduitse staatsburgerschap opteren.

Volgens de Suddeutsche Zeitung zouden de autoriteiten van de DDR met 52 zakenlieden uit Hongkong in onderhandeling zijn voor een totaal bedrag van vijftien miljard mark. Dat bedrag zou dan in zijn geheel in het gebied van de huidige DDR moeten worden geinvesteerd. De Oostduitse minister van binnenlandse zaken, Peter-Michael Diestel, zou zijn regering hebben voorgesteld 'uit humanitaire overwegingen en in het belang van een snelle gezondmaking en opleving van de economie' toe te stemmen in het verlenen van het Oostduitse staatsburgerschap aan de betrokkenen. Onduidelijk is in hoeverre de regering van de DDR hierover overleg heeft gehad met de regering in Bonn.

In het Oostduitse kabinet zou er wel sprake geweest zijn van verzet tegen de maatregel. Daarbij werd gewezen op het lot van de duizenden in Oost-Duitsland woonachtige Vietnamezen, die daar werken op grond van verdragen tussen de vroegere SED-regering en het bewind in Vietnam. Onder invloed van de gestegen werkloosheid bestaat er een neiging om deze mensen terug te sturen. Het Oostduitse kabinet heeft nu besloten dat Vietnamezen die in de DDR willen blijven, niet naar huis terug hoeven te gaan.

Per week verlaten zo'n duizend bewoners Hongkong uit onzekerheid over de toekomst. De meesten van hen vestigen zich in de Verenigde Staten, Canada en Australie.