Laatste titelstrijd

In de DDR, de afgelopen dertig jaar bakermat van vele topatleten, is in Dresden een tijdperk afgesloten. In het Heinz Steyer-stadion werd voor de laatste maal gestreden om de titels. 'Het doet pijn, maar er is toch ook een gevoel van trots', aldus Heinz Kadow, de secretatris-generaal van de Oostduitse atletiekbond. Hoewel het publiek het drie dagen lang vrijwel liet afweten wilden de atleten nog wel wat laten zien. Er werd echter geen nationaal-, Europees- of wereldrecord verbeterd. Heike Drechsler, die ondanks ruim een jaar afwezigheid door de geboorte van een kind, weer op haar oude niveau is aangekomen, veroverde haar achtste titel verspringen met een afstand van 7,12 meter.