Halfjaarwinst Credit Lyonnais daalt 5 procent

ROTTERDAM, 20 aug. Credit Lyonnais Bank Nederland heeft in de eerste zes maanden van 1990 een winst behaald van 33,4 miljoen gulden. Dat is een daling van 1,8 miljoen gulden (5 procent) ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. De totale baten van de bank daalden van 348 naar 333 miljoen gulden. De interestbaten stegen met 3,7 procent tot 239 miljoen gulden, terwijl de provisie-inkomsten terugvielen van 74,3 tot 71,7 miljoen gulden. Met name de provisies op effectentransacties liepen terug. Het sterkst daalde evenwel de post andere baten die praktisch werd gehalveerd van 43,5 tot 23 miljoen gulden. Deze daling is vooral het gevolg van een buitengewone bate uit hoofde van de verkoop van Lease Plan Holding in de eerste helft van het vorige jaar.

Credit Lyonnais noemt de ontwikkelingen van de resulaten conform de verwachtingen. Voor het gehele jaar verwacht de bank een gelijke winst te behalen als de 98 miljoen gulden die in 1989 werd behaald.

Credit Lyonnais Bank Nederland heeft de toevoeging aan de voorziening algemene bedrijfsrisico vastgelsteld op 50 miljoen gulden. Dat is de helft van het bedrag dat in de eerste helft van het vorige jaar aan het stroppenpotje van de bank werd toegevoegd.

Het balanstotaal van de bank bedroeg eind juni 35 miljard gulden, een groei van 10 procent ten opzichte eind vorig jaar. De kredietportefeuille groeide ongeveer een zelfde percentage van 19 tot 21 miljard gulden. De spaargelden stegen van 4,1 tot 4,7 miljard gulden en deposito's van 6,2 tot 7,6 miljard gulden. De post crediteuren daalde van 5,9 tot 5,7 miljard gulden.